[x]
Powered by Powered by DEESITE ® Version 1.8
Copyright © TH-DEESITE
 
หน้าหลัก ข่าว อัลบั้ม ติดต่อเรา เกี่ยวกับองกรณ์

 

   ส่งเสริมพัฒนาสถาบัน  สร้างสัมพันธ์สามัคคี  มีอุดมการณ์

ติดต่อเรา ข่าว อัลบั้ม
ข่าว
  ๐ การประชุมผู้ปกครองเค...
  ๐ การประชุมใหญ่สามัญปร...
  ๐ การประชุมใหญ่สามัญปร...
  ๐ ประชุมผู้ปกครองเครือ...
  ๐ การประชุมผู้ปกครองเค...
อ่านทั้งหมด >>

เกี่ยวกับสมาคม
  ๐ วีดีทัศน์ผลงานสมาคม ...
  ๐ ทำเนียบนายกสมาคมผู้ป...
  ๐ ประวัติโรงเรียนดาราว...
  ๐ ความเป็นมาของสระว่าย...
  ๐ วิสัยทัศน์ สมาคมผู้ป...
  ๐ ข้อบังคับสมาคมผู้ปกค...
  ๐ ประวัติสมาคมผู้ปกครอ...
อ่านทั้งหมด >>

กิจกรรมสมาคม
  ๐ การประชุมผู้ปกครองเค...
  ๐ กิจกรรมวิ่งการกุศล ป...
  ๐ โครงการศึกษาตามอัธยา...
  ๐ วีดีทัศน์ผลงานสมาคม ...
  ๐ การประชุมใหญ่สามัญปร...
  ๐ สมาคมนักเรียนเก่าดาร...
  ๐ การแข่งขันกอล์ฟการกุ...
  ๐ สมาคมผู้ปกครองและครู...
  ๐ งานกรีฑาสีดาราวิทยาล...
อ่านทั้งหมด >>

ลิงค์เชื่อมโยง
  ๐ สภาคริสตจักรในประเทศ...
  ๐ โรงเรียนดาราวิทยาลัย...
อ่านทั้งหมด >>

อื่น ๆ
อ่านทั้งหมด >>

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย
  ๐ ปีบริหาร 2557...
  ๐ ปีบริหาร 2556...
  ๐ ปีบริหาร 2555...
อ่านทั้งหมด >>

ข่าว : การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย และเลือกตั้งประธานผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2557     เมื่อวันเสาร์ ที่ 16 สิงหาคม 2557  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย นำโดย นายจรัล  ฉัตรเงิน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย และเลือกตั้งประธานกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายของแต่ละระดับชั้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปรึกษาหารือ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของโรงเรียนต่อไป  ซึ่งผลการเลือกตั้งประธานผู้ปกครองเครือข่ายของแต่ละระดับชั้น  มีรายชื่อต่อไปนี้
               ประธานผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นปฐมวัย       นายประยูร   กาชัย
               ประธานผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น        นายวิเชษฐ์   เมืองแก้ว
               ประธานผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย         นายนิทัศน์    ขันชัยทิศ
               ประธานผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น         นางเบญจพร   ณ เชียงใหม่
               ประธานผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย        นายธนาตย์   มงคลชัยอรัญญา


        

       


  

     


เข้าชม : 1013