[x]
Powered by Powered by DEESITE ® Version 1.8
Copyright © TH-DEESITE
 
หน้าหลัก ข่าว อัลบั้ม ติดต่อเรา เกี่ยวกับองกรณ์

 

   ส่งเสริมพัฒนาสถาบัน  สร้างสัมพันธ์สามัคคี  มีอุดมการณ์

ติดต่อเรา ข่าว อัลบั้ม
ข่าว
  ๐ การประชุมผู้ปกครองเค...
  ๐ การประชุมใหญ่สามัญปร...
  ๐ การประชุมใหญ่สามัญปร...
  ๐ ประชุมผู้ปกครองเครือ...
  ๐ การประชุมผู้ปกครองเค...
อ่านทั้งหมด >>

เกี่ยวกับสมาคม
  ๐ วีดีทัศน์ผลงานสมาคม ...
  ๐ ทำเนียบนายกสมาคมผู้ป...
  ๐ ประวัติโรงเรียนดาราว...
  ๐ ความเป็นมาของสระว่าย...
  ๐ วิสัยทัศน์ สมาคมผู้ป...
  ๐ ข้อบังคับสมาคมผู้ปกค...
  ๐ ประวัติสมาคมผู้ปกครอ...
อ่านทั้งหมด >>

กิจกรรมสมาคม
  ๐ การประชุมผู้ปกครองเค...
  ๐ กิจกรรมวิ่งการกุศล ป...
  ๐ โครงการศึกษาตามอัธยา...
  ๐ วีดีทัศน์ผลงานสมาคม ...
  ๐ การประชุมใหญ่สามัญปร...
  ๐ สมาคมนักเรียนเก่าดาร...
  ๐ การแข่งขันกอล์ฟการกุ...
  ๐ สมาคมผู้ปกครองและครู...
  ๐ งานกรีฑาสีดาราวิทยาล...
อ่านทั้งหมด >>

ลิงค์เชื่อมโยง
  ๐ สภาคริสตจักรในประเทศ...
  ๐ โรงเรียนดาราวิทยาลัย...
อ่านทั้งหมด >>

อื่น ๆ
อ่านทั้งหมด >>

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย
  ๐ ปีบริหาร 2557...
  ๐ ปีบริหาร 2556...
  ๐ ปีบริหาร 2555...
อ่านทั้งหมด >>

กิจกรรมสมาคม : การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2557

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย  จะจัดประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2557 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการปรึกษาหารือ และเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของโรงเรียน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
พร้อมทั้งเลือกตั้งประธาน และคณะกรรมการ ผู้ปกครองเครือข่ายแต่ละระดับชั้น
ในวันเสาร์ ที่  16  สิงหาคม  2557   ลงทะเบียนเวลา 08.30   เริ่มประชุม  09.00 น. - 11.00 น.
ณ  ห้องประชุมอาคารอนุสรณ์ 115 ปี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย

 

เข้าชม : 678