[x]
Powered by Powered by DEESITE ® Version 1.8
Copyright © TH-DEESITE
 
หน้าหลัก ข่าว อัลบั้ม ติดต่อเรา เกี่ยวกับองกรณ์

 

   ส่งเสริมพัฒนาสถาบัน  สร้างสัมพันธ์สามัคคี  มีอุดมการณ์

ติดต่อเรา ข่าว อัลบั้ม
ข่าว
  ๐ การประชุมผู้ปกครองเค...
  ๐ การประชุมใหญ่สามัญปร...
  ๐ การประชุมใหญ่สามัญปร...
  ๐ ประชุมผู้ปกครองเครือ...
  ๐ การประชุมผู้ปกครองเค...
อ่านทั้งหมด >>

เกี่ยวกับสมาคม
  ๐ วีดีทัศน์ผลงานสมาคม ...
  ๐ ทำเนียบนายกสมาคมผู้ป...
  ๐ ประวัติโรงเรียนดาราว...
  ๐ ความเป็นมาของสระว่าย...
  ๐ วิสัยทัศน์ สมาคมผู้ป...
  ๐ ข้อบังคับสมาคมผู้ปกค...
  ๐ ประวัติสมาคมผู้ปกครอ...
อ่านทั้งหมด >>

กิจกรรมสมาคม
  ๐ การประชุมผู้ปกครองเค...
  ๐ กิจกรรมวิ่งการกุศล ป...
  ๐ โครงการศึกษาตามอัธยา...
  ๐ วีดีทัศน์ผลงานสมาคม ...
  ๐ การประชุมใหญ่สามัญปร...
  ๐ สมาคมนักเรียนเก่าดาร...
  ๐ การแข่งขันกอล์ฟการกุ...
  ๐ สมาคมผู้ปกครองและครู...
  ๐ งานกรีฑาสีดาราวิทยาล...
อ่านทั้งหมด >>

ลิงค์เชื่อมโยง
  ๐ สภาคริสตจักรในประเทศ...
  ๐ โรงเรียนดาราวิทยาลัย...
อ่านทั้งหมด >>

อื่น ๆ
อ่านทั้งหมด >>

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย
  ๐ ปีบริหาร 2557...
  ๐ ปีบริหาร 2556...
  ๐ ปีบริหาร 2555...
อ่านทั้งหมด >>

กิจกรรมสมาคม : งานกรีฑาสีดาราวิทยาลัย เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554ข่าวประชาสัมพันธ์
งานกรีฑาสีดาราวิทยาลัย เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

ประกาศ ณ : วันพุธ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554
แบ่งปัน

 

   เมื่อวันศุกร์  ที่  1  กรกฎาคม  2554   โรงเรียนดาราวิทยาลัยจัด กรีฑาสีดาราวิทยาลัย  เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  ประจำปีการศึกษา 2554  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์  มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ  รู้บทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี  อีกทั้ง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สนองนโยบายของรัฐบาล "กีฬาต้านยาเสพติด"  รวมถึง เพื่อคัดเลือกนักกรีฑาของโรงเรียน เตรียมตัวเข้าสู่ระดับจังหวัดต่อไป  ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้เชิญผู้มีเกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด และพิธีปิด ดังนี้
ระดับปฐมวัย     พิธีเปิด   นายนนทกานต์   กันตีมูล   ผู้ปกครองของ เด็กชายเหนือน้ำ   กันตีมูล  ชั้น ป.2/8 และ เด็กชายต้นน้ำ   กันตีมูล  ชั้น ป.1/4     
               พิธีปิด    อาจารย์อวยพร   หว่างตระกูล   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนดาราวิทยาลัย
               สถานที่:            อาคารกีฬาเอ็ดนา เอส โคล  โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 4   พิธีเปิด   อาจารย์ชยันต์   หิรัญพันธุ์   ผู้จัดการโรงเรียนดาราวิทยาลัย
              พิธีปิด    นางอัจฉรา  เศรษฐกร   นายกสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย      
              สถานที่: สนามกีฬาโรงเรียนดาราวิทยาลัย

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  พิธีเปิด   นายสุรชัย   จงรักษ์    ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
              พิธีปิด     นายจรัล  ฉัตรเงิน   นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย
              สถานที่: สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่  700  ปี

   สรุปผลการแข่งขัน กรีฑาสีดาราวิทยาลัย  เฉลิมพระชนมพรรษา  7  รอบ  5  ธันวาคม  2554 
ประจำปีการศึกษา 2554เข้าชม : 2097
     
[ สมัครสมาชิก ]