[x]
Powered by Powered by DEESITE ® Version 1.8
Copyright © TH-DEESITE
 
หน้าหลัก ข่าว อัลบั้ม ติดต่อเรา เกี่ยวกับองกรณ์

 

   ส่งเสริมพัฒนาสถาบัน  สร้างสัมพันธ์สามัคคี  มีอุดมการณ์

ติดต่อเรา ข่าว อัลบั้ม
ข่าว
  ๐ การประชุมผู้ปกครองเค...
  ๐ การประชุมใหญ่สามัญปร...
  ๐ การประชุมใหญ่สามัญปร...
  ๐ ประชุมผู้ปกครองเครือ...
  ๐ การประชุมผู้ปกครองเค...
อ่านทั้งหมด >>

เกี่ยวกับสมาคม
  ๐ วีดีทัศน์ผลงานสมาคม ...
  ๐ ทำเนียบนายกสมาคมผู้ป...
  ๐ ประวัติโรงเรียนดาราว...
  ๐ ความเป็นมาของสระว่าย...
  ๐ วิสัยทัศน์ สมาคมผู้ป...
  ๐ ข้อบังคับสมาคมผู้ปกค...
  ๐ ประวัติสมาคมผู้ปกครอ...
อ่านทั้งหมด >>

กิจกรรมสมาคม
  ๐ การประชุมผู้ปกครองเค...
  ๐ กิจกรรมวิ่งการกุศล ป...
  ๐ โครงการศึกษาตามอัธยา...
  ๐ วีดีทัศน์ผลงานสมาคม ...
  ๐ การประชุมใหญ่สามัญปร...
  ๐ สมาคมนักเรียนเก่าดาร...
  ๐ การแข่งขันกอล์ฟการกุ...
  ๐ สมาคมผู้ปกครองและครู...
  ๐ งานกรีฑาสีดาราวิทยาล...
อ่านทั้งหมด >>

ลิงค์เชื่อมโยง
  ๐ สภาคริสตจักรในประเทศ...
  ๐ โรงเรียนดาราวิทยาลัย...
อ่านทั้งหมด >>

อื่น ๆ
อ่านทั้งหมด >>

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย
  ๐ ปีบริหาร 2557...
  ๐ ปีบริหาร 2556...
  ๐ ปีบริหาร 2555...
อ่านทั้งหมด >>

กิจกรรมสมาคม : โครงการศึกษาตามอัธยาศัย (108 อาชีพ)

              สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย และผู้ปกครองเครือข่าย ร่วมกับโรงเรียนดาราวิทยาลัย จะจัดโครงการ การศึกษาตามอัธยาศัย (108 อาชีพ)  ซึ่งมีโครงการที่เปิดอบรมในปีนี้ 2 โครงการ คือ การทำโคมดาว  อบรมอาชีพโดย โฮงเฮียนสืบสานล้านนา และโครงการ การร้อยสร้อยหิน อบรมอาชีพโดยผู้ปกครองเครือข่าย และยังมีการแข่งขันทำอาหารของผู้ปกครองเครือข่าย ทั้ง 5 ระดับชั้น ดังนี้
ระดับชั้นปฐมวัย  แข่งขันทำ  ยำรวมอาเซียน
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น  แข่งขันทำ  ลาบหมูเมืองคั่ว
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  แข่งขันทำ  น้ำพริกกะปิ ปลาทูทอด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  แข่งขันทำ  ก๋วยเตี๋ยวผัดไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  แข่งขันทำ  แกงส้มชะอมทอด

รายละเอียดของการแข่งขัน

1. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน           ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัยที่สนใจ ทีมละ 3 คน

2. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องนำวัสดุ อุปกรณ์ในการทำอาหารมาเอง

3. การลงทะเบียน                             เริ่มลงทะเบียน เวลา 09.00 - 10.00 น. เริ่มการแข่งขัน เวลา 10.00 - 12.00 น.

4. เกณฑ์การตัดสินคะแนน                มีเกณฑ์อยู่ทั้งหมด 5 ข้อ  ข้อละ 20 คะแนน  รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน
                                                         4.1  การแต่งกาย                                                20  คะแนน
                                                         4.2  ความสะอาด                                                20  คะแนน
                                                         4.3  ความประณีต ความคิดสร้างสรรค์                 20  คะแนน
                                                         4.4  รสชาติ คุณค่าทางโภชนาการ                     20  คะแนน
                                                         4.5  การมีส่วนร่วม                                              20  คะแนน
                                                                 รวมคะแนนทั้งหมด                                   100  คะแนน

5. รางวัลการแข่งขัน                         5.1  รางวัลชนะเลิศ                                        1,000  บาท
                                                         5.2  รองชนะเลิศ อันดับที่ 1                              700  บาท
                                                         5.3  รองชนะเลิศ อันดับที่ 2                              500  บาท
                                                         5.4  ชมเชย                                                      300  บาท
                                                         5.5  ชมเชย                                                      300  บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องทำการสมาคมผู้ปกครงและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย
ในวันจันทร์ - วันศุกร์   เวลา 08.30 - 16.30 น.
โทรศัพท์ (053) 241281
 


เข้าชม : 1223