[x]
Powered by Powered by DEESITE ® Version 1.8
Copyright © TH-DEESITE
 
หน้าหลัก ข่าว อัลบั้ม ติดต่อเรา เกี่ยวกับองกรณ์

 

   ส่งเสริมพัฒนาสถาบัน  สร้างสัมพันธ์สามัคคี  มีอุดมการณ์

ติดต่อเรา ข่าว อัลบั้ม
ข่าว
  ๐ การประชุมผู้ปกครองเค...
  ๐ การประชุมใหญ่สามัญปร...
  ๐ การประชุมใหญ่สามัญปร...
  ๐ ประชุมผู้ปกครองเครือ...
  ๐ การประชุมผู้ปกครองเค...
อ่านทั้งหมด >>

เกี่ยวกับสมาคม
  ๐ วีดีทัศน์ผลงานสมาคม ...
  ๐ ทำเนียบนายกสมาคมผู้ป...
  ๐ ประวัติโรงเรียนดาราว...
  ๐ ความเป็นมาของสระว่าย...
  ๐ วิสัยทัศน์ สมาคมผู้ป...
  ๐ ข้อบังคับสมาคมผู้ปกค...
  ๐ ประวัติสมาคมผู้ปกครอ...
อ่านทั้งหมด >>

กิจกรรมสมาคม
  ๐ การประชุมผู้ปกครองเค...
  ๐ กิจกรรมวิ่งการกุศล ป...
  ๐ โครงการศึกษาตามอัธยา...
  ๐ วีดีทัศน์ผลงานสมาคม ...
  ๐ การประชุมใหญ่สามัญปร...
  ๐ สมาคมนักเรียนเก่าดาร...
  ๐ การแข่งขันกอล์ฟการกุ...
  ๐ สมาคมผู้ปกครองและครู...
  ๐ งานกรีฑาสีดาราวิทยาล...
อ่านทั้งหมด >>

ลิงค์เชื่อมโยง
  ๐ สภาคริสตจักรในประเทศ...
  ๐ โรงเรียนดาราวิทยาลัย...
อ่านทั้งหมด >>

อื่น ๆ
อ่านทั้งหมด >>

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย
  ๐ ปีบริหาร 2557...
  ๐ ปีบริหาร 2556...
  ๐ ปีบริหาร 2555...
อ่านทั้งหมด >>

เกี่ยวกับสมาคม : ทำเนียบนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย


สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย

นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย
รศ.เปรมจิตต์    ชุณหะวัติ
ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ปี 2526 - 2528

 
 
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย
คุณสันติภาพ    พันธ์พิกุล
ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ปี 2528 – 2530
 
 
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย
คุณทรงพล    เมธาทิพย์
ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ปี 2530 – 2534
 
 
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย
คุณสุวรรณา    คหินทพงศ์
ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ปี 2534 - 2538 
 
 
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย
คุณพยุงศักดิ์ ยอดบางเตย
ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ปี 2538 - 2541
 
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย
คุณไพรโรจน์   แสงภู่วงษ์
ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ปี 2541 - 2543
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย
ศ.นพ.กำพล   เลาหเพ็ญแสง
ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ปี 2543 - 2549
นายสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย
อาจารย์ประดิษฐ์   นามไชย
ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ปี 2549 - 2552
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย
คุณกิตติพงษ์   พึ่งแก้ว
ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ปี 2553
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย
คุณจรัล   ฉัตรเงิน
ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน
  
  
 


เข้าชม : 3580
     
[ สมัครสมาชิก ]