[x]
Powered by Powered by DEESITE ® Version 1.8
Copyright © TH-DEESITE
 
หน้าหลัก ข่าว อัลบั้ม ติดต่อเรา เกี่ยวกับองกรณ์

 

   ส่งเสริมพัฒนาสถาบัน  สร้างสัมพันธ์สามัคคี  มีอุดมการณ์

ติดต่อเรา ข่าว อัลบั้ม
ข่าว
  ๐ การประชุมผู้ปกครองเค...
  ๐ การประชุมใหญ่สามัญปร...
  ๐ การประชุมใหญ่สามัญปร...
  ๐ ประชุมผู้ปกครองเครือ...
  ๐ การประชุมผู้ปกครองเค...
อ่านทั้งหมด >>

เกี่ยวกับสมาคม
  ๐ วีดีทัศน์ผลงานสมาคม ...
  ๐ ทำเนียบนายกสมาคมผู้ป...
  ๐ ประวัติโรงเรียนดาราว...
  ๐ ความเป็นมาของสระว่าย...
  ๐ วิสัยทัศน์ สมาคมผู้ป...
  ๐ ข้อบังคับสมาคมผู้ปกค...
  ๐ ประวัติสมาคมผู้ปกครอ...
อ่านทั้งหมด >>

กิจกรรมสมาคม
  ๐ การประชุมผู้ปกครองเค...
  ๐ กิจกรรมวิ่งการกุศล ป...
  ๐ โครงการศึกษาตามอัธยา...
  ๐ วีดีทัศน์ผลงานสมาคม ...
  ๐ การประชุมใหญ่สามัญปร...
  ๐ สมาคมนักเรียนเก่าดาร...
  ๐ การแข่งขันกอล์ฟการกุ...
  ๐ สมาคมผู้ปกครองและครู...
  ๐ งานกรีฑาสีดาราวิทยาล...
อ่านทั้งหมด >>

ลิงค์เชื่อมโยง
  ๐ สภาคริสตจักรในประเทศ...
  ๐ โรงเรียนดาราวิทยาลัย...
อ่านทั้งหมด >>

อื่น ๆ
อ่านทั้งหมด >>

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย
  ๐ ปีบริหาร 2557...
  ๐ ปีบริหาร 2556...
  ๐ ปีบริหาร 2555...
อ่านทั้งหมด >>

เกี่ยวกับสมาคม : ความเป็นมาของสระว่ายน้ำดาราวิทยาลัย


ความเป็นมาของสระว่ายน้ำดาราวิทยาลัย

โดย   สันติภาพ    พันธ์พิกุล
อดีตนายกสมาคมผู้ปกครองและครู   โรงเรียนดาราวิทยาลัย

               โรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาที่มีประวัติการก่อตั้งมายาวนานกว่าโรงเรียนอื่นในจังหวัดเชียงใหม่   ความเก่าและเก๋าไม่ได้แสดงถึงความล้าหลังและคร่ำครึ     แต่ศักดิ์ศรีของโรงเรียนดาราวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนที่สังกัดในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย    เป็นโรงเรียนที่ทุกคนภาคภูมิใจว่าเป็นโรงเรียนในความอุปถัมภ์ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี  ที่ได้ขอพระราชทานนาม จาก     พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   รัชกาลที่ 5   โดยขอพระราชทานนามในครั้งแรกว่า “ โรงเรียนพระราชชายา  ”

              เดิมโรงเรียนดาราวิทยาลัยเป็นโรงเรียนสตรีล้วน     ต่อมาได้พัฒนาขึ้นโดยการปรับให้เป็นโรงเรียนสหศึกษา   รับนักเรียนทั้งชายและหญิง   ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตลูกศิษย์ออกไปเป็นพลเมืองดีของชาติ และลูกศิษย์เหล่านั้นก็ดำเนินชีวิตสำเร็จตามวัตถุประสงค์โดยได้ออกไปอยู่ในสังคมไปสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณ ทำงานรับใช้ชาติในตำแหน่งต่างๆ เป็นที่ยอมรับของชาวไทยและชาวต่างชาติ

                ณ   วันนี้ ดาราวิทยาลัย   จึงถูกกล่าวขานกันในวงสังคมการศึกษาว่า “  เป็นดาวค้างฟ้าที่จรัสแสงตราบจนชั่วนิรันดร์   ” ที่กล่าวนี้ มิใช่คุยโอ้ ดาราฯ มีแต่สิ่งดีๆมากมาย ไม่ใช่แต่เพียงชื่อเสียงเท่านั้น   ตามประวัติของโรงเรียนที่ถือว่าเป็นเกียรติประวัติเสี้ยวหนึ่งของโรงเรียน คือ   ดาราฯ   มีสระว่ายน้ำมาตรฐานสากล   ที่สร้างขึ้นมาโดยสามารถรองรับการแข่งขันระดับประเทศ เป็นสระแรกของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคเหนือ   ซึ่งนับว่าเป็นความภาคภูมิใจในสระว่ายน้ำของชาวดาราทุกคน

            
 ทำไมจึงต้องสร้างสระว่ายน้ำ

              คำถามทำนองนี้   หลายคนยังสงสัย   ผู้บริหารชุดปัจจุบัน    (   พศ.   2550 ) ไม่กล้าตอบ เพราะกลัวจะคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง    อาจารย์วิสสุดา    กระแสชัย    ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์     ได้พยายามค้นคว้าหาหลักฐานก็ไม่พบ   เผอิญมีผู้ใหญ่หลายท่านแนะนำให้สอบถามมายังผู้เขียน ว่าน่าจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี   เพราะเคยเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูของโรงเรียนถึง 2   สมัย ได้ริเริ่มโครงการหลายอย่าง    เช่น โครงการคอมพิวเตอร์นักเรียน   ซึ่งก็นับว่าเป็นยุคแรกที่โรงเรียนดาราวิทยาลัยมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้สอนนักเรียน    โครงการเดินวิ่งการกุศล    แม้กระทั่งการริเริ่มจัดงานดาราบอลล์ เพื่อหาทุนสนับสนุนการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โครงการติวเตอร์งานวิชาการของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และการสนับสนุนวงดุริยางค์    เป็นต้น

              โครงการสร้างสระว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ   ร .9    ดาราวิทยาลัย   นี้   ครั้งแรกคณะกรรมากรได้ร่วมกันพิจารณาเห็นว่า    มีข่าวเยาวชนแอบชักชวน แอบชวนกันไปว่ายน้ำตามเขื่อนต่างๆ   และเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตหลายราย    ในช่วงเวลานั้นในจังหวัดเชียงใหม่จะมีสระว่ายน้ำที่ให้บริการแก่ผู้ที่สนใจกีฬาว่ายน้ำอยู่ไม่กี่แห่ง    ได้แก่   สระว่ายน้ำของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   และสระว่ายน้ำของโรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก    ซึ่งไม่เพียงพอต่อการรองรับความสนใจต่อกิจกรรมการว่ายน้ำของเด็กๆ    รวมทั้งค่าบริหารจัดการแต่ละแห่งก็ค่อนข้างแพง    ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่จะห่วงลูกหลานในเรื่องการที่เด็กว่ายน้ำไม่เป็น   และผู้ปกครองไม่มีเวลาพาลูกไปฝึกว่ายน้ำเอง    ในโรงเรียนดาราวิทยาลัยของเราจากข้อมูลที่ได้รับขณะนั้นนักเรียนของเรามีจำนวน 4,000 กว่าคน   แต่นักเรียนประมาณ   85 – 90   เปอร์เซ็นต์ก็ว่ายน้ำไม่เป็น    

                    ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาท      กันไว้ดีกว่าแก้   ”   ความคิดเห็นจึงเริ่มตกผลึกในมวลหมู่ผู้ปกครอง   และมองเห็นความจำเป็นที่จะต้องสร้างสระว่ายน้ำรองรับนักเรียนของโรงเรียน   และมอบให้สถาปนิกออกแบบและคำนวณค่าใช้จ่าย    ปรากฏว่างบประมาณที่ใช้สูงเป็นหลักล้าน     ทั้งนี้ผู้เขียนในฐานะนายกสมาคมผู้ปกครองและครู จึงได้วางโครงการและแต่งตั้งกรรมการช่วยกันหาทางระดมทุนขึ้นมา จัดสร้างสระว่ายน้ำ โดยถือเป็นผลการดำเนินการร่วมกันของสมาคมผู้ปกครองและครู   คณะกรรมการหลายท่านช่วยกันหาทุนและเสนอความคิดเห็นมากมายและมีโครงการรองรับหลายโครงการ เช่น   โครงการเดินวิ่งการกุศลดาราวิทยาลัย   เพื่อหาทุนสร้างสระว่ายน้ำ

               เนื่องจากผู้เขียนมีความคุ้นเคย กับ ฯ   พณ ฯ ท่านมารุต   บุนนาค   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยนั้น    จึงได้นำเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาท่าน ท่านก็เห็นชอบด้วยและออกปากว่ามีอะไรให้ช่วยก็บอก    ผู้เขียนจึงเสนอโครงการขอให้ท่านรับเป็นประธาน โครงการเดินวิ่งการกุศลดาราวิทยาลัย   เพื่อหาทุนมาสร้างสระว่ายน้ำ   และในช่วงใกล้จะถึงวันฉลอง วันพระราชสมภพ ครบ 60 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   มีส่วนราชการและองค์กรต่างๆ   จัดงานและปลุกสร้างวัตถุมงคลมากมาย   แล้วจะขอพระบรมราชานุญาติใช้ชื่อว่า     “ เฉลิม พระเกียรติ  ” คณะกรรมการจึงลงมติให้เรียกชื่อ   สระว่ายน้ำของโรงเรียนดาราวิทยาลัยว่า   “ สระว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ   ร. 9     แต่ภายหลังเมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อย   คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู และผู้บริหารโรงเรียนชุดต่อมา เกรงว่า การขอพระราชทานบรมราชานุญาตการใช้นามสระว่ายน้ำ คงจะยุ่งยาก  จึงให้ใช้ชื่อสระว่ายน้ำที่สร้างใหม่นี้ว่า   

“ สระว่ายน้ำ   ดาราวิทยาลัย   ”    ตามชื่อของโรงเรียน

งบประมาณครั้งแรก    1,500,000     บาท

                คุณอนุพร    อินพะพันธ์   เป็นสถาปนิกออกแบบโครงสร้างสระว่ายน้ำ    ได้ออกแบบเป็นสระ 2 สระติดกัน คือ สระฝึกว่ายน้ำ   1   ช่อง    และ   สระว่ายน้ำ   2   ช่อง   โดยให้สร้างตามแบบมาตรฐานสากล    เพื่อรองรับการแข่งขันและการฝึกซ้อมที่สมจริง   ซึ่งสมดังความมุ่งหมาย นักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียนในรุ่นต่อๆมา   ได้มีโอกาสเข้าเป็นตัวแทนการแข่งขันในระดับชาติ และนานาชาติ โดยผลผลิตจากสระว่ายน้ำดาราวิทยาลัย นับเป็นเกียรติประวัติของโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นผลได้ที่เกินคุ้มจริงๆ    การออกแบบครั้งแรกมีต้นทุนที่ 1,500,000   บาท   (   หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน )     ต่อมาได้เพิ่มช่องว่ายน้ำอีก 2   ช่อง   เป็นการขยายเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนดาราวิทยาลัยที่มีจำนวนมากขึ้นทุกปี   รวมทั้งยินดีให้บริการแก่ผู้สนใจที่เป็นบุคคลภายนอกโรงเรียนด้วย   โดยคณะกรรมการของสมาคมผู้ปกครองและครู      สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย   ตลอดจนผู้บริหารในขณะนั้น    คือ   อาจารย์สมปรารถนา    บุณยเกียรติ   เป็นอาจารย์ใหญ่   และ อาจารย์สมศรี   ไชยเศรษฐ เป็นผู้อำนวยการ   คณะครูอาจารย์      นายกสมาคมฯ คนต่อมา คือ คุณทรงพล เมธาทิพย์   อาจารย์รัชนี   พวงวงศ์   นายกสมาคมนักเรียนเก่า ที่มีใจกว้าง เมตตาธรรมต่อเยาวชนทั่วไป และมีความคิดว่า ลูกหลานคนอื่นก็เหมือนลูกหลานของตนเอง   อานิสงค์แห่งความดี มีจิตใจงามของทุกท่าน   ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนดาราวิทยาลัย   ซึ่งหลายโรงเรียนที่คิดจะสร้างสระว่ายน้ำในขณะนั้น แต่ต่อมาก็ไม่ได้สร้าง เพราะเห็นว่า สระว่ายน้ำของโรงเรียนดาราวิทยาลัย ยังเปิดกว้างให้นักเรียนโรงเรียนอื่นมาใช้บริการ   เปิดกว้างเสมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งความมีน้ำใจ ที่มีผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องรุ่นต่อๆมา จนถึงปัจจุบันได้ช่วยกันรักษาความดีอันนี้ไว้อย่างยั่งยืนและยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้

 
           สรุปค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ ร่วม 3 ล้าน

              เดิมทีเงินลงทุนค่าสระว่ายน้ำ   สมาคมผู้ปกครองและครูระดมทุนได้   1,500,000  บาท   และเงินกู้ธนาคารกรุงเทพ 1,000,000 บาท   เงินจำนวนนี้ยังไม่พอเพียง   เพราะยังมีค่าใช้จ่ายอีกหลายอย่างรวมแล้วประมาณ 3   ล้านกว่าบาท   แม้ทุนในการจัดสร้างจะค่อนข้างแพงในขณะนั้น   แต่เราก็ช่วยกันสร้างจนสำเร็จ ผลพวงของรายได้จะมาจากรายได้ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญ ประเภทนักเรียน ปีละ 250 บาท   จากจำนวนนักเรียน 4 พันกว่าคน   จากครอบครัวบัตรทองของผู้ปกครอง   บัตรละ   5 ,000 บาท   ซึ่งสมาชิกประเภทนี้สามารถมาใช้บริการสระว่ายน้ำได้ทั้งครอบครัวตลอดชีพ    เงินสนับสนุนจากนักเรียนเก่าทั่วประเทศ และผู้ใจบุญให้ความช่วยเหลืออีกจำนวนหนึ่ง

               นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ อาจารย์วิสสุดา กระแสชัย ประสานงานขอเชิญ คุณธงชัย แมคอินไตย์ มาแสดงคอนเสิร์ท หาเงินสมทบทุนสร้างสระว่ายน้ำถึง 3 ครั้งต่อเนื่องกัน 3 ปีติดต่อกัน ได้เงินมาช่วยสร้างสระว่ายน้ำเป็นจำนวนมาก จนสามารถนำเงินไปชำระหนี้ให้กับทางธนาคารหมดภายใน 2 ปี ซึ่งจากเดิมคาดว่าจะชำระหนี้หมดเกิน 3 ปีขึ้นไป

 
    บุคคลผู้มีส่วนร่วมคิดและร่วมสร้าง

              นอกจากรายชื่อที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ในเนื้อเรื่องแล้ว   ต้องไม่ลืมว่ายังมีบุคคลสำคัญอีกหลายท่าน    เช่น   ศจ. ชำนาญ   แสงฉาย ,   คุณวัลลภ   นามวงศ์พรหม   ,   คุณอำนาจ     จงยศยิ่ง

คุณทรงพล   เมธาทิพย์    และ   อ.   บุญภาค     ปัญญาธรรม   ตลอดทั้งคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูอีกหลายท่านที่ผู้เขียนนึกชื่อไม่ออก   ต้องขออภัยไว้ ณ   ที่นี้ด้วย

               เมื่อสมาคมฯ และโรงเรียนชำระหนี้ให้กับทางธนาคารหมดแล้ว   เงินรายได้ที่มาจากสมาชิก   ทางสมาคมฯ ได้บริหารจัดการเรื่องการเงินที่ได้รับจากสมาชิก   รายได้ค่าลงสระว่ายน้ำ และผู้ที่สนใจทั่วไปที่มาใช้บริการสระว่ายน้ำ    สมาคมฯ ได้แบ่งรายได้บางส่วนไปช่วยสนับสนุนพัฒนาด้านการศึกษา   เช่น   การจัดซื้อรถ    อุปกรณ์วิทยาศาสตร์   อาคารเรียน อุปกรณ์การกีฬา   สนับสนุนกิจกรรมวงดุริยางค์ของโรงเรียน และทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาส หรือ ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ    นับว่าสระว่ายน้ำของโรงเรียนดาราวิทยาลัย   ที่สร้างขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรง จากความรัก ความเสียสละ จากนักเรียนเก่า และครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้ใจบุญทุกท่าน ได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ที่เป็นประโยชน์เอนกอนันต์เกินความคาดหมายและคุ้มค่าจริงๆ สระว่ายน้ำโรงเรียนดาราวิทยาลัยจึงเหมือนสัญลักษณ์ของความดีของมวลมนุษยชาติที่มอบให้แก่กันและกันซึ่งจะยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านต่อไปชั่วกาลนาน.เข้าชม : 4823