[x]
Powered by Powered by DEESITE ® Version 1.8
Copyright © TH-DEESITE
 
หน้าหลัก ข่าว อัลบั้ม ติดต่อเรา เกี่ยวกับองกรณ์

 

   ส่งเสริมพัฒนาสถาบัน  สร้างสัมพันธ์สามัคคี  มีอุดมการณ์

ติดต่อเรา ข่าว อัลบั้ม
ข่าว
  ๐ การประชุมผู้ปกครองเค...
  ๐ การประชุมใหญ่สามัญปร...
  ๐ การประชุมใหญ่สามัญปร...
  ๐ ประชุมผู้ปกครองเครือ...
  ๐ การประชุมผู้ปกครองเค...
อ่านทั้งหมด >>

เกี่ยวกับสมาคม
  ๐ วีดีทัศน์ผลงานสมาคม ...
  ๐ ทำเนียบนายกสมาคมผู้ป...
  ๐ ประวัติโรงเรียนดาราว...
  ๐ ความเป็นมาของสระว่าย...
  ๐ วิสัยทัศน์ สมาคมผู้ป...
  ๐ ข้อบังคับสมาคมผู้ปกค...
  ๐ ประวัติสมาคมผู้ปกครอ...
อ่านทั้งหมด >>

กิจกรรมสมาคม
  ๐ การประชุมผู้ปกครองเค...
  ๐ กิจกรรมวิ่งการกุศล ป...
  ๐ โครงการศึกษาตามอัธยา...
  ๐ วีดีทัศน์ผลงานสมาคม ...
  ๐ การประชุมใหญ่สามัญปร...
  ๐ สมาคมนักเรียนเก่าดาร...
  ๐ การแข่งขันกอล์ฟการกุ...
  ๐ สมาคมผู้ปกครองและครู...
  ๐ งานกรีฑาสีดาราวิทยาล...
อ่านทั้งหมด >>

ลิงค์เชื่อมโยง
  ๐ สภาคริสตจักรในประเทศ...
  ๐ โรงเรียนดาราวิทยาลัย...
อ่านทั้งหมด >>

อื่น ๆ
อ่านทั้งหมด >>

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย
  ๐ ปีบริหาร 2557...
  ๐ ปีบริหาร 2556...
  ๐ ปีบริหาร 2555...
อ่านทั้งหมด >>

  

เกี่ยวกับสมาคม
วีดีทัศน์ผลงานสมาคม ปีการศึกษา 2555
      วีดีทัศน์ผลงานสมาคม ปีการศึกษา 2555
ทำเนียบนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย
      ทำเนียบนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย
ประวัติโรงเรียนดาราวิทยาลัย
      ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนดาราวิทยาลัย รวบร่วมโดย อาจารย์ชยันต์ หิรัญพันธุ์
ความเป็นมาของสระว่ายน้ำดาราวิทยาลัย
      โครงการสร้างสระว่ายน้ำเฉลิมพระเกียรติ ร .9 ดาราวิทยาลัย นี้ ครั้งแรกคณะกรรมากรได้ร่วมกันพิจารณาเห็นว่า มีข่าวเยาวชนแอบชักชวน แอบชวนกันไปว่ายน้ำตามเขื่อนต่างๆ และเกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตหลายราย ในช่วงเวลานั้นในจังหวัดเชียงใหม่จะมีสระว่ายน
วิสัยทัศน์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย
      วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ PTA
ข้อบังคับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย
      ข้อบังคับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย
ประวัติสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย
      ประวัติของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย

Show Page. 1/1
<< 1 >>