[x]
Powered by Powered by DEESITE ® Version 1.8
Copyright © TH-DEESITE
 
หน้าหลัก ข่าว อัลบั้ม ติดต่อเรา เกี่ยวกับองกรณ์

 

   ส่งเสริมพัฒนาสถาบัน  สร้างสัมพันธ์สามัคคี  มีอุดมการณ์

ติดต่อเรา ข่าว อัลบั้ม
ข่าว
  ๐ การประชุมผู้ปกครองเค...
  ๐ การประชุมใหญ่สามัญปร...
  ๐ การประชุมใหญ่สามัญปร...
  ๐ ประชุมผู้ปกครองเครือ...
  ๐ การประชุมผู้ปกครองเค...
อ่านทั้งหมด >>

เกี่ยวกับสมาคม
  ๐ วีดีทัศน์ผลงานสมาคม ...
  ๐ ทำเนียบนายกสมาคมผู้ป...
  ๐ ประวัติโรงเรียนดาราว...
  ๐ ความเป็นมาของสระว่าย...
  ๐ วิสัยทัศน์ สมาคมผู้ป...
  ๐ ข้อบังคับสมาคมผู้ปกค...
  ๐ ประวัติสมาคมผู้ปกครอ...
อ่านทั้งหมด >>

กิจกรรมสมาคม
  ๐ การประชุมผู้ปกครองเค...
  ๐ กิจกรรมวิ่งการกุศล ป...
  ๐ โครงการศึกษาตามอัธยา...
  ๐ วีดีทัศน์ผลงานสมาคม ...
  ๐ การประชุมใหญ่สามัญปร...
  ๐ สมาคมนักเรียนเก่าดาร...
  ๐ การแข่งขันกอล์ฟการกุ...
  ๐ สมาคมผู้ปกครองและครู...
  ๐ งานกรีฑาสีดาราวิทยาล...
อ่านทั้งหมด >>

ลิงค์เชื่อมโยง
  ๐ สภาคริสตจักรในประเทศ...
  ๐ โรงเรียนดาราวิทยาลัย...
อ่านทั้งหมด >>

อื่น ๆ
อ่านทั้งหมด >>

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย
  ๐ ปีบริหาร 2557...
  ๐ ปีบริหาร 2556...
  ๐ ปีบริหาร 2555...
อ่านทั้งหมด >>

  

ข่าว
การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย และเลือกตั้งประธานผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2557
      เมื่อวันเสาร์ ที่ 16 สิงหาคม 2557 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย และเลือกตั้งประธานกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายแต่ละระดับชั้น ณ ห้องประชุมอาคารอนุสรณ์ 115 ปี โรงเรียนดาราวิทยาลัย
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2557 และเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย คนใหม่
      เมื่อวันเสาร์ ที่ 28 มิถุนายน 2557 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 พร้อมทั้งเลือกนายกสมาคมฯ คนใหม่ อีกทั้งเพื่อแถลงผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ประจำปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์ โรงเรียนด
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
      สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย ขอเชิญ ผู้ปกครองและครู ทุกท่าน ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานสมาคมฯ พร้อมทั้งเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 28 มิถุนายน 2557 ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. ประชุมเวลา 09.00 - 11.00 น.
ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2556
      สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย ได้จัดการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2556 โอกาสนี้ทางสมาคมฯ ได้จัดให้มีการคัดเลือกประธานผู้ปกครองเครือข่าย เพื่อเป็นแกนนำในการเข้าร่วมประชุม กับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2556
      สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอนุบาล อาคารอนุสรณ์ 115 ปี โรงเรียนดาราวิทยาลัย

Show Page. 1/1
<< 1 >>