[x]
Powered by Powered by DEESITE ® Version 1.8
Copyright © TH-DEESITE
 
หน้าหลัก ข่าว อัลบั้ม ติดต่อเรา เกี่ยวกับองกรณ์

 

   ส่งเสริมพัฒนาสถาบัน  สร้างสัมพันธ์สามัคคี  มีอุดมการณ์

ติดต่อเรา ข่าว อัลบั้ม
ข่าว
  ๐ การประชุมผู้ปกครองเค...
  ๐ การประชุมใหญ่สามัญปร...
  ๐ การประชุมใหญ่สามัญปร...
  ๐ ประชุมผู้ปกครองเครือ...
  ๐ การประชุมผู้ปกครองเค...
อ่านทั้งหมด >>

เกี่ยวกับสมาคม
  ๐ วีดีทัศน์ผลงานสมาคม ...
  ๐ ทำเนียบนายกสมาคมผู้ป...
  ๐ ประวัติโรงเรียนดาราว...
  ๐ ความเป็นมาของสระว่าย...
  ๐ วิสัยทัศน์ สมาคมผู้ป...
  ๐ ข้อบังคับสมาคมผู้ปกค...
  ๐ ประวัติสมาคมผู้ปกครอ...
อ่านทั้งหมด >>

กิจกรรมสมาคม
  ๐ การประชุมผู้ปกครองเค...
  ๐ กิจกรรมวิ่งการกุศล ป...
  ๐ โครงการศึกษาตามอัธยา...
  ๐ วีดีทัศน์ผลงานสมาคม ...
  ๐ การประชุมใหญ่สามัญปร...
  ๐ สมาคมนักเรียนเก่าดาร...
  ๐ การแข่งขันกอล์ฟการกุ...
  ๐ สมาคมผู้ปกครองและครู...
  ๐ งานกรีฑาสีดาราวิทยาล...
อ่านทั้งหมด >>

ลิงค์เชื่อมโยง
  ๐ สภาคริสตจักรในประเทศ...
  ๐ โรงเรียนดาราวิทยาลัย...
อ่านทั้งหมด >>

อื่น ๆ
อ่านทั้งหมด >>

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย
  ๐ ปีบริหาร 2557...
  ๐ ปีบริหาร 2556...
  ๐ ปีบริหาร 2555...
อ่านทั้งหมด >>

โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ได้พัฒนาการเรียนการสอนให้เข้ากับยุคสมัย มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการเรียนการสอน โรงเรียนได้มองเห็นความสำคัญของการศึกษาแผนใหม่ ที่มุ่งให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ เพื่อที่จะได้ออกไปเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ โรงเรียนจึงมีนโยบายในการพัฒนาครู และพัฒนาด้านการเรียนรการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ จากนโยบายดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน ในการส่วนช่วยเหลือดูแลการพัฒนางานการศึกษาของโรงเรียน เนื่องจาก จำนวนของนักเรียนได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ผู้ปกครองนักเรียนก็เพิ่มมากขึ้นกว่าในสมัยก่อน

สมาคมผู้ปกครองและครู มีบทบาทในการช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งงานด้านวิชาการ และ กิจกรรมต่าง ๆ ผลงานที่ทางสมาคมได้จัดทำขึ้นด้วยความมุ่งมั่นและจริงใจ นายกสมาคมและคณะกรรมการของแต่ละสมัยร่วมกับคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนทำงานประสานกันเป็นอย่างดียิ่ง ก่อให้เกิดประโยชน์ แก่โรงเรียนอย่างมากมาย

      กิจกรรมสมาคม
การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2557
      สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย จะจัดประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น. - 11.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารอนุสรณ์ 115 ปี โรงเรียนดาราวิทยาลัย
กิจกรรมวิ่งการกุศล ประจำปีการศึกษา 2556
      สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย ร่วมกับโรงเรียนดาราวิทยาลัย จะจัดงานวิ่งการกุศลมินิมาราธอน "ดาราวิทยาลัย รวมใจสู่อาเซียน"
โครงการศึกษาตามอัธยาศัย (108 อาชีพ)
      สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย จะจัดโครงการ การศึกษาตามอัธยาศัย (108 อาชีพ) และการแข่งขันทำอาหาร ในงานประจำปี โรงเรียนดาราวิทยาลัย ในวันเสาร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ สนามวอลเลย์บอล โรงเรียนดาราวิทยาลัย
วีดีทัศน์ผลงานสมาคม ปีการศึกษา 2555
      วีดีทัศน์ผลงานสมาคม ปีการศึกษา 2555
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
      สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย จะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2556 เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น. และเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 11.00 น. ณ หอประชุมบาร์บารา แมคคินลี่ย์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย เชิญร่วมงาน"ดำหัวปี๋ใหม่ ฮ่วมใจ๋จาวดารา"
      สมาคมนักเรีนเก่าดาราวิทยาลัย จัดงาน "ดำหัวปี๋ใหม่ ฮ่วมใจ๋จาวดารา" ประจำปี 2556 ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 17.00 น. ณ สนามวงกลมหน้าอาคารอำนวยการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย