ชื่อห้อง :
Creative Class Room
ที่ตั้ง :
อาคารอนุสรณ์ 110 ปี
ความจุที่นั่ง :
30
ชื่อห้อง :
ห้องประชุมแมรี่แคลมเบลล์
ที่ตั้ง :
ชั้น2อาคารอำนวยการ
ความจุที่นั่ง :
30
ชื่อห้อง :
ลานกิจกรรมหน้าอาคารดารารัศมี
ที่ตั้ง :
ดารารัศมี
ความจุที่นั่ง :
500
ชื่อห้อง :
ลานกิจกรรมหน้าอาคารคหกรรม
ที่ตั้ง :
อาคารคหกรรม
ความจุที่นั่ง :
500
ชื่อห้อง :
สนามฟุตบอล
ที่ตั้ง :
บริเวณด้านหน้าสระว่ายน้ำ
ความจุที่นั่ง :
1000
ชื่อห้อง :
สนามวงกลม
ที่ตั้ง :
สนามวงกลม
ความจุที่นั่ง :
10000
ชื่อห้อง :
สระว่ายน้ำ
ที่ตั้ง :
สระว่ายน้ำ
ความจุที่นั่ง :
10000
ชื่อห้อง :
ห้องประชุมบาบาร่าห์
ที่ตั้ง :
ข้างสนามวงกลม
ความจุที่นั่ง :
1500
ชื่อห้อง :
ห้องประชุมดารารัศมี
ที่ตั้ง :
ชั้น 2-3 อาคารดารารัศมี
ความจุที่นั่ง :
500
ชื่อห้อง :
ห้องประชุมแม่ยอดเฮือน
ที่ตั้ง :
ชั้น 2 อาคารดารารัศมี
ความจุที่นั่ง :
200
ชื่อห้อง :
ห้องประชุมพระราชชายา
ที่ตั้ง :
ดารารัศมี
ความจุที่นั่ง :
35
ชื่อห้อง :
ห้องประชุมมณีบลอ๊ค
ที่ตั้ง :
ตรงข้ามห้องเรียนสีเขียว
ความจุที่นั่ง :
150
ชื่อห้อง :
ห้องประชุมโซเฟีย
ที่ตั้ง :
อาคารอำนวยการชั้น2
ความจุที่นั่ง :
50
ชื่อห้อง :
สนามเอ็ดน่าเอสโคล
ที่ตั้ง :
ข้างสระว่านน้ำ
ความจุที่นั่ง :
2000
ชื่อห้อง :
ห้องประชุมแม็คกิลวารี
ที่ตั้ง :
ชั้น3 อาคารโซเฟีย
ความจุที่นั่ง :
2000
ชื่อห้อง :
ห้องประชุม1
ที่ตั้ง :
ชั้น3 อาคารโซเฟีย
ความจุที่นั่ง :
150
ชื่อห้อง :
ห้องประชุม2
ที่ตั้ง :
ชั้น3 อาคารโซเฟีย
ความจุที่นั่ง :
100
ชื่อห้อง :
ลานกิจกรรมหน้าลานการ์ดโฟน
ที่ตั้ง :
ข้างลานการ์ดโฟน
ความจุที่นั่ง :
500
ชื่อห้อง :
หอประชุมอนุบาล
ที่ตั้ง :
อนุบาล
ความจุที่นั่ง :
200
ชื่อห้อง :
สนามวอลเล่ย์บอล
ที่ตั้ง :
สนามวอลเล่ย์บอล
ความจุที่นั่ง :
1000
ชื่อห้อง :
ห้องประชุมไผคำ
ที่ตั้ง :
ไผคำ
ความจุที่นั่ง :
15
ชื่อห้อง :
ลานกิจกรรมหน้าอาคารอนุบาล
ที่ตั้ง :
อาคารอนุบาล
ความจุที่นั่ง :
400
ชื่อห้อง :
ลานกิจกรรมหน้าอาคารวินนี่
ที่ตั้ง :
อาคารวินนี่
ความจุที่นั่ง :
500
ชื่อห้อง :
หอสมุด-ห้องโถงอ่านหนังสือ
ที่ตั้ง :
หอสมุด ชั้น 1
ความจุที่นั่ง :
100
ชื่อห้อง :
หอสมุด-ห้องวิชาการ
ที่ตั้ง :
หอสมุด ชั้น 1
ความจุที่นั่ง :
25
ชื่อห้อง :
หอสมุด-ห้องมัลติมีเดีย
ที่ตั้ง :
หอสมุด ชั้น 1
ความจุที่นั่ง :
60
ชื่อห้อง :
หอสมุด-ห้องวารสารล่วงเวลา
ที่ตั้ง :
หอสมุด ชั้น 2
ความจุที่นั่ง :
20
ชื่อห้อง :
หอสมุด-ห้องหนังสือทั่วไป หมวด 000-600
ที่ตั้ง :
หอสมุด ชั้น 2
ความจุที่นั่ง :
50
ชื่อห้อง :
หอสมุด-ห้องหนังสืออ้างอิง
ที่ตั้ง :
หอสมุด ชั้น 2
ความจุที่นั่ง :
60
ชื่อห้อง :
หอสมุด-ห้องหนังสือทั่วไป หมวด 700-900
ที่ตั้ง :
หอสมุด ชั้น 2
ความจุที่นั่ง :
50
ชื่อห้อง :
หอสมุด-ห้องศูนย์อาเซียนศึกษา
ที่ตั้ง :
หอสมุด ชั้น 2
ความจุที่นั่ง :
50