[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง :: ข่าวสาร :: ## MAXSITE 1.10 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
Get Adobe Flash player

รางวัล และเกียรติยศ :: การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง

ประกาศ ณ : วันพุธ ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2553
แบ่งปัน

   เมื่อวันอังคาร  ที่  14  กันยายน  2553   คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนดาราวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง นำโดย รศ.ธารทิพย์   พรหมขัติแก้ว   อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมี อ.มนุญวัฒนา   ศิริสุจินต์   ผู้อำนวยการ   เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และกล่าวขอบคุณคณะกรรมการ  ณ ห้องแม่ยอดเฮือน  อาคารดารารัศมี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ทั้งนี้จากการประเมินทั้ง 10 องค์ประกอบ  สรุปผลว่า โรงเรียนดาราวิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


  เข้าชม : 4272


รางวัล และเกียรติยศ 5 อันดับล่าสุด

      รางวัลสถานศึกษาสีขาว ประจำปี 2556 5 พ.ย. 2556
      โรงเรียนดาราวิทยาลัย "โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ประจำปี ๒๕๕๖" 1 พ.ย. 2556
      ดารา สร้างสถิติทำคะแนนติดอันดับ 1 ใน 10 ของเอเชีย 29 ต.ค. 2556
      อนุชนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2556 ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย 24 ก.ย. 2556
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีระดับโรงเรียนในจังหวัดภาคเหนือ ประจำปี 2556 - 2558 5 ก.ย. 2556
เมนูทางลัด