[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
กรีฑาสีดาราวิทยาลัย เทิดไท้องค์ราชัน ระดับประถมศึกษา (ป.1-4) ประจำปีการศึกษา 2553 :: ข่าวสาร :: ## MAXSITE 1.10 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: กรีฑาสีดาราวิทยาลัย เทิดไท้องค์ราชัน ระดับประถมศึกษา (ป.1-4) ประจำปีการศึกษา 2553

ประกาศ ณ : วันอังคาร ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553
แบ่งปัน

   เมื่อวันศุกร์  ที่  2  กรกฏาคม  2553   โรงเรียนดาราวิทยาลัยจัดงาน กรีฑาสีดาราวิทยาลัย "เทิดไท้องค์ราชัน"  ระดับประถมศึกษา (ป.1-4)  ประจำปีการศึกษา 2553   โดยแบ่งออกเป็น  4  สี คือ สีเขียว  สีแสด  สีฟ้า และสีม่วง   ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ  รู้จักบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี  มีสุขภาพทางกาย และจิตใจที่แข็งแรง สมบูรณ์  อีกทั้งยังรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สนองนโยบายของรัฐบาลทั้งในด้านส่งเสริมกีฬา และนโยบาย "กีฬาต้านยาเสพติด"  และ เพื่อคัดเลือกนักกรีฑาของโรงเรียนเตรียมเข้าสู่ระดับสูงต่อไป  โดยได้รับเกียรติจาก คุณปธิกร   เอี่ยมสะอาด   ผู้ปกครองของ ด.ญ.บุญสิตาภรณ์   เอี่ยมสะอาด   ด.ญ.ศศธร   เอี่ยมสะอาด และ ด.ช.พลธกร   เอี่ยมสะอาด   เป็นประธานเปิดงาน และ อ.ชวนพิศ   เลี้ยงประไพพันธ์   รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา   เป็นประธานปิดงาน   ณ สนามกรีฑา  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จ.เชียงใหม่    สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้

1. ผลการแข่งขันกรีฑา ประเภท วิ่ง  80  เมตร     ชนะเลิศ  ได้แก่   สีม่วง

2. ผลการแข่งขันกรีฑา  ประเภท วิ่ง  100  เมตร  ชนะเลิศ   ได้แก่   สีม่วง

3. ผลการแข่งขันกรีฑา ประเภท  วิ่ง  200  เมตร  ชนะเลิศ   ได้แก่   สีฟ้า

4. ผลการแข่งขันกรีฑา  ประเภท วิ่ง  400  เมตร  ชนะเลิศ   ได้แก่   สีม่วง

5. ผลการแข่งขีนกรีฑา  ประเภท วิ่ง  5x80  เมตร  ชนะเลิศ   ได้แก่   สีม่วง

6. ผลการแข่งขันกรีฑา ประเภท วิ่ง 4x100 เมตร  ชนะเลิศ   ได้แก่   สีม่วง

7. ผลการแข่งขันกรีฑา ประเภท วิ่ง 4x200 เมตร  ชนะเลิศ   ได้แก่   สีม่วง

8. ผลการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน   ตีวงล้อ     ชนะเลิศ   ได้แก่   สีเขียว

9. ผลการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน   วิ่งกระสอบ     ชนะเลิศ   ได้แก่   สีแสด

10. ผลการประกวดกองเชียร์     รางวัลที่ 1   ได้แก่   สีม่วง
                                                      รางวัลที่ 2   ได้แก่   สีแสด
                                                      รางวัลที่ 3   ได้แก่   สีฟ้า
                                                      รางวัลชมเชย   ได้แก่   สีเขียว

11. ผลการประกวดผู้นำกองเชียร์     รางวัลที่ 1   ได้แก่   สีม่วง
                                                             รางวัลที่ 2   ได้แก่   สีแสด
                                                             รางวัลที่ 3   ได้แก่   สีฟ้า
                                                             รางวัลชมเชย   ได้แก่   สีเขียว

12. ผลการประกวดขบวนพาเหรด     รางวัลที่ 1   ได้แก่   สีแสด
                                                             รางวัลที่ 2   ได้แก่   สีฟ้า
                                                             รางวัลที่ 3   ได้แก่   สีม่วง
                                                             รางวัลชมเชย   ได้แก่   สีเขียว
13.รางวัลถ้วยรวม   ได้แก่   สีม่วง

                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 เข้าชม : 2840


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รวมรูปภาพ และวีดีโองานสัปดาห์วิชาการและงานประจำปี ปีการศึกษา 2556 5 พ.ย. 2556
      กิจกรรม "Eden Happy Land" 31 ต.ค. 2556
      การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ "ใส่ใจอาเซียน อยู่อย่างพอเพียง.....ของเด็กไทยยุคปัจจุบัน" 31 ต.ค. 2556
      ทุนครูคุรุทายาทสอนภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2556 30 ต.ค. 2556
      พิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2556 24 ต.ค. 2556
เมนูทางลัด