[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
การเก็บแบบสอบถามนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเด็กไทยไม่กินหวาน และ ภาคีร่วมใจคนไทยไร้พุง :: บทความ :: ## MAXSITE 1.10 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
Get Adobe Flash player

เด็กดาราอ่อนหวาน :: การเก็บแบบสอบถามนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเด็กไทยไม่กินหวาน และ ภาคีร่วมใจคนไทยไร้พุง


บทความ ณ : วันเสาร์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555

   เมื่อวันที่  18  เมษายน  2555   เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  เข้าดำเนินการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ และผลกระทบจากการเข้าร่วมโครงการในแผนงานรณรงค์เพื่อเด็กไทยไม่กินหวาน และ แผนงานภาคีร่วมใจคนไทยไร้พุง ซึ่งจัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จากนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จำนวน  60  คน ที่เคยเข้าร่วมโครงการ เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมของกิจกรรมที่ สสส. ได้ทำไปแล้ว  อีกทั้ง เพื่อวางรูปแบบการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมของ สสส. ในอนาคต และ เพื่อการสื่อสารกับสาธารณะ และองค์กรระดับโลกถึงผลกระทบเชิงสังคมของกิจกรรมที่ สสส. ได้ทำไปแล้ว และที่จะทำในอนาคต   ณ ห้องมณีบล๊อค  อาคาร  100  ปี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่

เข้าชม : 1395


เด็กดาราอ่อนหวาน 5 อันดับล่าสุด

      การเก็บแบบสอบถามนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเด็กไทยไม่กินหวาน และ ภาคีร่วมใจคนไทยไร้พุง 26 พ.ค. 2555
      ภัยจากความหวาน 22 พ.ค. 2555
      นิทรรศการโครงการ โครงการเด็กดาราอ่อนหวาน และ การกำจัดลูกน้ำยุงลายและป้องกันไข้เลือดออก 21 ก.ค. 2553
เมนูทางลัด