[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
โครงการธนาคารขยะ :: บทความ :: ## MAXSITE 1.10 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
Get Adobe Flash player

Eco School :: โครงการธนาคารขยะ


บทความ ณ : วันพุธ ที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ECO school) ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย และได้ดำเนินการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดประสงค์ และการดำเนินการดังนี้

จุดประสงค์
  1.   เพื่อให้นักเรียนรู้จักการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
  2.   เพื่อให้นักเรียนทำขยะให้มีประโยชน์ที่เหมาะสม
  3.   เพื่อให้นักเรียนฝึกการทำงานเป็นทีม
การดำเนินการ
  1.        รับสมัครนักเรียนสมาชิกที่สนใจ
  2.        นักเรียนและครูวางแผนดำเนินงานร่วมกัน
  3.        ขอความประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนในระดับชั้นนำขยะมาฝากที่ธนาคารขยะ
  4.        มีการทำบันทึกการฝากออมเหมืนธนาคารจริง
 
ผลการดำเนินงานขั้นต้น
          นักเรียนให้ความร่วมมือในทุกระดับชั้น ดังรูปภาพประกอบ

เข้าชม : 2208


Eco School 5 อันดับล่าสุด

      นักเรียนดาราวิทยาลัยได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนองานวิจัยที่ประเทศอินเดีย 17 ส.ค. 2554
      โครงการธนาคารขยะ 17 ส.ค. 2554
      ผลงานนักเรียนดาราวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ ตามโครงการกบจูเนียร์ปี 2 ของรายการกบนอกกะลา บริษัททีวีบูรพา 17 ส.ค. 2554
      รางวัลชมเชย โครงการ กบจูเนียร์ปี 2 กบตัวน้อย...ตามรอยพ่อ 16 ส.ค. 2554
      โครงการ Dara Starbright เรียนรู้เรื่องปุ๋ยอินทรีย์ 29 มิ.ย. 2554
เมนูทางลัด