• คลิก อ่านรายละเอียด
 • กำหนดการ
  ๐๘.๐๐ น. ตั้งขบวนบริเวณสนามวงกลม
  ๐๙.๐๐ น. ขบวนเข้าสู่หอประชุม และเริ่มพิธี
       - กล่าวต้อนรับ โดย ผู้จัดการ อ.ชยันต์ หิรัญพันธุ์
       - ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับโล่เกียรติยศ
       - นมัสการพระเจ้า
             เทศนา โดย คศ.ดร. สาธนัญ บุณยเกียรติ
             โอวาทจากศิษย์เก่า โดย ผศ.ดร. จรีรัตน์ สุวรรณ์
             คำกำชับจากผู้อำนวยการ อ.มนุญวัฒนา ศิริสุจินต์

index page.Dara News.Dara Knowledge.Dara Gallery.Dara Clipe.Dara E-Office.
196 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่. 50000, โทร: 053-300437-8, 053-241039, 053-244654 โทรสาร: 053-249152
P.O. BOX 57, 192 KAEWNAVARAT CHIANGMAI 50000 THAILAND, TEL: 053-300437-8, 053-241039, 053-244654 FAX : 053-249152