ใบชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
196 ถนนแก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร: 053-300437-8, 053-241039, 053-244654
โทรสาร: 053-249152

Email: contact@dara.ac.th

สำหรับนักเรียน / ผู้ปกครอง
โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำระเงิน

สาขาที่รับฝาก
Date/วันที่

เพื่อเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย 443(Counter) / 5234 (e-Channel)
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 468-0-356786 (Bill Payment 10/10)
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 296-0-13078-2 COMP. code 80692
ต้องการชำระ : ค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าหนังสือแบบเรียน
ชื่อ - สกุล (นักเรียน) :
Ref.1./Cust.NO
ชั้น ห้อง ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา
 
จำนวนเงินเป็นตัวเลข

เงินสด Cash
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร


ผู้นำฝาก :
โทร.
- ให้นักเรียน / ผู้ปกครอง นำใบแจ้งการชำระเงินไปชำระเงินได้ที่ ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ
- ให้นักเรียน / ผู้ปกครอง นำใบแจ้งการชำระเงินติดต่อรับใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนที่ฝ่ายการเงินรับ หลังจากชำระเงินที่ธนาคาร 5 วันทำการ


ตัดตามรอยประ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (กรุณากรอกทั้ง 2 ส่วน)


ใบชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
196 ถนนแก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทร: 053-300437-8, 053-241039, 053-244654
โทรสาร
: 053-249152

Email: contact@dara.ac.th

สำหรับธนาคาร
โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำระเงิน

สาขาที่รับฝาก
Date/วันที่

เพื่อเข้าบัญชี
ธนาคารทหารไทย 443(Counter) / 5234 (e-Channel)
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 468-0-356786 (Bill Payment 10/10)
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 296-0-13078-2 COMP. code 80692
ต้องการชำระ : ค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าหนังสือแบบเรียน
ชื่อ - สกุล (นักเรียน) :
Ref.1./Cust.NO
ชั้น ห้อง ภาคเรียนที่ / ปีการศึกษา
 
จำนวนเงินเป็นตัวเลข

เงินสด Cash
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร


ผู้นำฝาก :
โทร.
- ให้นักเรียน / ผู้ปกครอง นำใบแจ้งการชำระเงินไปชำระเงินได้ที่ ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ
- ให้นักเรียน / ผู้ปกครอง นำใบแจ้งการชำระเงินติดต่อรับใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนที่ฝ่ายการเงินรับ หลังจากชำระเงินที่ธนาคาร 5 วันทำการ