[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
พิธีเปิดธนาคารโรงเรียนดาราวิทยาลัย :: ข่าวสาร :: ## MAXSITE 1.10 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: พิธีเปิดธนาคารโรงเรียนดาราวิทยาลัย

ประกาศ ณ : วันอังคาร ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2554
แบ่งปัน

   เมื่อวันพุธ  ที่  31  สิงหาคม  2554   โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดพิธีเปิดงานธนาคารโรงเรียนดาราวิทยาลัย ซึ่งก่อตั้งด้วยการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน  ภาค 8  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ในด้านการส่งเสริมการออมเงิน  การเสียสละ  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยการปฏิบัติงานจริงตามแบบการบริหารจัดการในธนาคาร  โดยมี  ผู้ปกครองสิรี   ทะพิงค์แก   ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต และประธานกรรมการบริหารโรงเรียน  เป็นประธานเปิดธนาคารโรงเรียนดาราวิทยาลัย  โอกาสนี้  นายเจนจัด   พลไพรินทร์   ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 8  มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์  จำนวน  10  ทุน ทุนละ  3,000  บาท และ อาจารย์ชยันต์   หิรัญพันธุ์   ผู้จัดการโรงเรียนดาราวิทยาลัย  มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดการแต่งคำขวัญการออม แต่ละระดับชั้น    ณ  ธนาคารโรงเรียนดาราวิทยาลัย  อาคารวินนี่ เบอร์ สจ๊วต 

 

                   

                   

อับบั้มรูปภาพ
Download DSCF5125 [800x600].JPG
Download DSCF5127 [800x600].JPG
Download DSCF5130 [800x600].JPG
Download DSCF5138 [800x600].JPG
Download DSCF5140 [800x600].JPG
Download DSCF5149 [800x600].JPG
Download DSCF5150 [800x600].JPG
Download DSCF5153 [800x600].JPG
Download DSCF5154 [800x600].JPG
Download DSCF5158 [800x600].JPG
Download DSCF5160 [800x600].JPG
Download DSCF5162 [800x600].JPG
Download DSCF5166 [800x600].JPG
Download DSCF5168 [800x600].JPG
Download DSCF5169 [800x600].JPG
Download DSCF5171 [800x600].JPG
Download DSCF5172 [800x600].JPG
Download DSCF5176 [800x600].JPG
Download DSCF5177 [800x600].JPG
Download DSCF5181 [800x600].JPG
Download DSCF5183 [800x600].JPG
Download DSCF5184 [800x600].JPG
Download DSCF5186 [800x600].JPG
Download DSCF5187 [800x600].JPG
Download DSCF5193 [800x600].JPG
Download DSCF5198 [800x600].JPG
Download DSCF5199 [800x600].JPG
Download DSCF5202 [800x600].JPG
Download DSCF5205 [800x600].JPG
Download DSCF5206 [800x600].JPG
Download DSCF5208 [800x600].JPG
Download DSCF5211 [800x600].JPG
Download DSCF5214 [800x600].JPG
Download DSCF5215 [800x600].JPG
Download DSCF5220 [800x600].JPG
Download DSCF5225 [800x600].JPG
Download DSCF5228 [800x600].JPG
Download DSCF5232 [800x600].JPG
Download DSCF5233 [800x600].JPG
Download DSCF5234 [800x600].JPG
Download DSCF5235 [800x600].JPG
Download DSCF5242 [800x600].JPG
Download DSCF5243 [800x600].JPG
Download DSCF5251 [800x600].JPG
Download DSCF5255 [800x600].JPG
Download DSCF5265 [800x600].JPG
Download DSCF5270 [800x600].JPG
Download DSCF5272 [800x600].JPG
Download DSCF5279 [800x600].JPG
Download DSCF5282 [800x600].JPG
Download DSCF5284 [800x600].JPG
Download DSCF5285 [800x600].JPG
Download DSCF5287 [800x600].JPG
Download DSCF5295 [800x600].JPG
Download DSCF5303 [800x600].JPG
Download DSCF5308 [800x600].JPG
Download DSCF5313 [800x600].JPG
Download DSCF5315 [800x600].JPG
Download DSCF5317 [800x600].JPG
Download DSCF5319 [800x600].JPG
Download DSCF5320 [800x600].JPG
Download DSCF5325 [800x600].JPG
Download DSCF5327 [800x600].JPG
Download DSCF5329 [800x600].JPG
Download DSCF5335 [800x600].JPG
Download DSCF5343 [800x600].JPG
Download DSCF5345 [800x600].JPG
Download DSCF5350 [800x600].JPG
Download DSCF5355 [800x600].JPG
Download DSCF5362 [800x600].JPG
Download DSCF5369 [800x600].JPG
71 รูป จากทั้งหมด : 71 รูป      หน้า :: [ 1 ]เข้าชม : 148880


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รวมรูปภาพ และวีดีโองานสัปดาห์วิชาการและงานประจำปี ปีการศึกษา 2556 5 พ.ย. 2556
      กิจกรรม "Eden Happy Land" 31 ต.ค. 2556
      การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ "ใส่ใจอาเซียน อยู่อย่างพอเพียง.....ของเด็กไทยยุคปัจจุบัน" 31 ต.ค. 2556
      ทุนครูคุรุทายาทสอนภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2556 30 ต.ค. 2556
      พิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2556 24 ต.ค. 2556
เมนูทางลัด