[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
งานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 :: ข่าวสาร :: ## MAXSITE 1.10 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: งานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

ประกาศ ณ : วันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554
แบ่งปัน

   เมื่อวันที่  15 - 18  มิถุนายน  2554   อาจารย์ไพโรจน์   ล้อสินคำ   ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกฝ่ายกิจการนักเรียนประถม และ หัวหน้างานกิจการนักเรียน แผนกประถมศึกษา พร้อมด้วยลูกเสือเหล่าอากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ - เนตรนารี  โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 1  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  เฉลิมฉลอง  100  ปี การลูกเสือไทย และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ) ทรงมีพระชนมายุครบ  84  พรรษา  ในวันที่  5  ธันวาคม  2554    ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรีเข้าชม : 2581


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รวมรูปภาพ และวีดีโองานสัปดาห์วิชาการและงานประจำปี ปีการศึกษา 2556 5 พ.ย. 2556
      กิจกรรม "Eden Happy Land" 31 ต.ค. 2556
      การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ "ใส่ใจอาเซียน อยู่อย่างพอเพียง.....ของเด็กไทยยุคปัจจุบัน" 31 ต.ค. 2556
      ทุนครูคุรุทายาทสอนภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2556 30 ต.ค. 2556
      พิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2556 24 ต.ค. 2556
เมนูทางลัด