[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
งานสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 :: ข่าวสาร :: ## MAXSITE 1.10 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: งานสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2554

ประกาศ ณ : วันอังคาร ที่ 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554
แบ่งปัน

   เมื่อวันที่  25 - 29  กรกฎาคม  2554   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แผนกประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จัดงานสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปีการศึกษา 2554   ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ และนักภาษาไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย  อีกทั้ง เพื่อกระตุ้นให้คณะครูและนักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย ร่วมใจกันส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่ตลอดไป รวมถึง เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย และยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับ กระตุ้นเตือน และเน้นย้ำให้นักเรียนเห็นความสำคัญของ ภาษาประจำชาติ ร่วมมือกันอนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง งดงามอยู่เสมอ และ เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง   โดยมี  อาจารย์มนุญวัฒนา   ศิริสุจินต์   ผู้อำนวยการ   เป็นประธานเปิดงาน   ณ  หอประชุมบาบาร์ร่า แมคคินลีย์  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการประกวดคัดลายมือ   ท่องอาขยาย   เขียนเรื่องจากภาพ   การพูดฉับพลัน   การจัดป้ายนิเทศ   การเขียนเรียงความ   การอ่านฟังเสียง   การอ่านบทประพันธ์   การเล่าเจี้ย   การอ่านทำนองเสนาะ และ การแต่งคำประพันธ์   ซึ่งจัดขึ้นในชั้นเรียนแต่ละระดับ ตลอดทั้งสัปดาห์

อับบั้มรูปภาพ
Download DSCF3541 [800x600].JPG
Download DSCF3543 [800x600].JPG
Download DSCF3547 [800x600].JPG
Download DSCF3552 [800x600].JPG
Download DSCF3557 [800x600].JPG
Download DSCF3560 [800x600].JPG
Download DSCF3573 [800x600].JPG
Download DSCF3574 [800x600].JPG
Download DSCF3579 [800x600].JPG
Download DSCF3580 [800x600].JPG
Download DSCF3581 [800x600].JPG
Download DSCF3582 [800x600].JPG
Download DSCF3584 [800x600].JPG
Download DSCF3586 [800x600].JPG
Download DSCF3588 [800x600].JPG
Download DSCF3589 [800x600].JPG
Download DSCF3594 [800x600].JPG
Download DSCF3598 [800x600].JPG
Download DSCF3602 [800x600].JPG
Download DSCF3603 [800x600].JPG
Download DSCF3608 [800x600].JPG
Download DSCF3613 [800x600].JPG
Download DSCF3615 [800x600].JPG
Download DSCF3617 [800x600].JPG
Download DSCF3620 [800x600].JPG
Download DSCF3622 [800x600].JPG
Download DSCF3624 [800x600].JPG
Download DSCF3627 [800x600].JPG
Download DSCF3628 [800x600].JPG
Download DSCF3629 [800x600].JPG
Download DSCF3630 [800x600].JPG
Download DSCF3631 [800x600].JPG
Download DSCF3632 [800x600].JPG
Download DSCF3635 [800x600].JPG
Download DSCF3639 [800x600].JPG
Download DSCF3640 [800x600].JPG
Download DSCF3642 [800x600].JPG
Download DSCF3652 [800x600].JPG
Download DSCF3655 [800x600].JPG
Download DSCF3665 [800x600].JPG
Download DSCF3667 [800x600].JPG
41 รูป จากทั้งหมด : 41 รูป      หน้า :: [ 1 ]เข้าชม : 2353


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รวมรูปภาพ และวีดีโองานสัปดาห์วิชาการและงานประจำปี ปีการศึกษา 2556 5 พ.ย. 2556
      กิจกรรม "Eden Happy Land" 31 ต.ค. 2556
      การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ "ใส่ใจอาเซียน อยู่อย่างพอเพียง.....ของเด็กไทยยุคปัจจุบัน" 31 ต.ค. 2556
      ทุนครูคุรุทายาทสอนภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2556 30 ต.ค. 2556
      พิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2556 24 ต.ค. 2556
เมนูทางลัด