[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ประจำปี 2553 :: ข่าวสาร :: ## MAXSITE 1.10 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
Get Adobe Flash player

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ :: โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย ประจำปี 2553

ประกาศ ณ : วันพฤหัสบดี ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2553
แบ่งปัน

   ระหว่างวันที่ 1-3  กันยายน  2553   คณะครู  บุคลากร  เจ้าหน้าที่ และนักการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี  โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ปี 2553 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งทราบถึงความเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากพฤติกรรมในการบริโภคไม่ถูกต้อง รวมถึงเข้าใจแนวทางที่ถูกต้องจากคำแนะนำของแพทย์ในการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัย และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภค การออกกำลังกายให้เหมาะสมกับตนเอง โดยทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลแมคคอร์มิค และโรงพยาบาลช้างเผือก ณ ห้องแม่ยอดเฮือน  อาคารดารารัศมี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จ.เชียงใหม่  ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนดาราวิทยาลัย  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เข้าชม : 6622


โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 5 อันดับล่าสุด

      ศึกษาดูงาน โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 21 มี.ค. 2555
      เด็กยุคใหม่ ฉลาดเลือก ฉลาดบริโภค 6 ก.พ. 2555
      พฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง 6 ก.พ. 2555
      10 คำถาม 10 คำตอบ กับน้ำดื่ม 6 ก.พ. 2555
      การอบรมโครงการโรงเรียนอาหารกลางวันปลอดสารพิษ 22 ก.ย. 2554
เมนูทางลัด