[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
โรงเรียนผดุงราษฎร์ จ.พิษณุโลก ศึกษาดูงานด้านวิชาการ ระดับปฐมวัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย :: ข่าวสาร :: ## MAXSITE 1.10 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: โรงเรียนผดุงราษฎร์ จ.พิษณุโลก ศึกษาดูงานด้านวิชาการ ระดับปฐมวัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ประกาศ ณ : วันจันทร์ ที่ 5 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553
แบ่งปัน

   เมื่อวันจันทร์  ที่  5  กรกฏาคม  2553   คณะผู้บริหาร นำโดย อ.อวยพร   หว่างตระกูล   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน (รักษาการแทนผู้อำนวยการ) และคณะครู ระดับปฐมวัย  โรงเรียนดาราวิทยาลัย ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนผดุงราษฎร์  จ.พิษณุโลก จำนวน  36  คน นำโดย ว่าที่ร้อยตรีไมตรี   สายโกสุม   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง โรงเรียนผดุงราษฎร์ ที่มาศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน  ระดับปฐมวัย ของโรงเรียนดาราวิทยาลัย     ณ ห้องประชุมระดับปฐมวัย  อาคารอนุสรณ์  115  ปี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จ.เชียงใหม่

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   เข้าชม : 2552


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รวมรูปภาพ และวีดีโองานสัปดาห์วิชาการและงานประจำปี ปีการศึกษา 2556 5 พ.ย. 2556
      กิจกรรม "Eden Happy Land" 31 ต.ค. 2556
      การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ "ใส่ใจอาเซียน อยู่อย่างพอเพียง.....ของเด็กไทยยุคปัจจุบัน" 31 ต.ค. 2556
      ทุนครูคุรุทายาทสอนภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2556 30 ต.ค. 2556
      พิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2556 24 ต.ค. 2556
เมนูทางลัด