[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
การนิเทศติดตามการดำเนิน โครงการเด็กเชียงใหม่อ่อนหวาน ปี 2553 :: ข่าวสาร :: ## MAXSITE 1.10 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: การนิเทศติดตามการดำเนิน โครงการเด็กเชียงใหม่อ่อนหวาน ปี 2553

ประกาศ ณ : วันศุกร์ ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553
แบ่งปัน

   เมื่อวันศุกร์  ที่  25  มิถุนายน  2553   คณะกลุ่มทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ทพญ.อัมพร   เดชพิทักษ์   ได้มานิเทศติดตามการดำเนินโครงการรณงรงค์การลดการบริโภคน้ำตาลในเด็ก จังหวัดเชียงใหม่  "เด็กเชียงใหม่อ่อนหวาน" ปี 2553  โดยมี คณะครูฝ่ายโภชนาการ โรงเรียนดาราวิทยาลัย  นำโดย อ.กิ่งกาญจน์   เขียนคำ   ประธานโครงการ "เด็กเชียงใหม่อ่อนหวาน" ปี 2553  โรงเรียนดาราวิทยาลัย ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ   ณ ห้องผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและสัมพันธ์ชุมชน  อาคารลูซี่ นิบบล็อก  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จ.เชียงใหม่

 เข้าชม : 2255


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รวมรูปภาพ และวีดีโองานสัปดาห์วิชาการและงานประจำปี ปีการศึกษา 2556 5 พ.ย. 2556
      กิจกรรม "Eden Happy Land" 31 ต.ค. 2556
      การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ "ใส่ใจอาเซียน อยู่อย่างพอเพียง.....ของเด็กไทยยุคปัจจุบัน" 31 ต.ค. 2556
      ทุนครูคุรุทายาทสอนภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2556 30 ต.ค. 2556
      พิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2556 24 ต.ค. 2556
เมนูทางลัด