[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
ปฎิทินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 :: ข่าวสาร :: ## MAXSITE 1.10 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
Get Adobe Flash player

ข่าวประกาศ :: ปฎิทินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553

ประกาศ ณ : วันอังคาร ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2553
แบ่งปัน

ปฏิทินโรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
 
23 ต.ค. 53 (วันเสาร์)
วันปิยมหาราช
ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปร่วมพิธีของทางราชการ
25 ต.ค.53(วันจันทร์)
เวลา 08.00 – 12.00 น. ประชุมครูรวมทั้งโรงเรียน ที่ห้องประชุมดารารัศมี
26 ต.ค. 53 (วันอังคาร)
 
วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2 (เรียนเต็มวัน)
 
27 ต.ค. 52 (วันพุธ)
ครูประจำชั้น ม. 1,ม.2, ม. 4 – ม. 6 ส่งสมุดรายงานผลการเรียน ให้ผู้อำนวยการอนุมัติ
3 – 5 พ.ย. 53
สัปดาห์วิชาการ
6 พ.ย. 53 (วันเสาร์)
งานประจำปีของโรงเรียน
1 – 19 พ.ย. 53
มอบตัวนักเรียน ชั้น ป. 6 ขึ้นชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2554
8 พ.ย. 53 (วันจันทร์)
รับสมุดรายงานผลการเรียน ม. 1, ม.2, ม. 4 – ม. 6 
8 – 12 พ.ย. 53
สัปดาห์ระลึกมิชชันนารี(ผู้มีส่วนในพันธกิจของโรงเรียนดาราวิทยาลัย)
 
8 พ.ย. – 3 ธ.ค. 53
มอบตัวนักเรียน ชั้นอนุบาล 3 ขึ้นชั้น ป. 1 ปีการศึกษา 2554
รับสมัครนักเรียน ชั้น อ. 1 – อ.3, ป. 1 และ ม. 1 ปีการศึกษา 2554
5 ธ.ค. 53 (วันอาทิตย์)
หยุด วันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปร่วมพิธีของทางราชการ
6 ธ.ค. 53 (วันจันทร์)
หยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
9 ธ.ค. 53 (วันพฤหัสบดี)
วันดารารัศมี
10 ธ.ค. 53 (วันศุกร์)
หยุด วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
11 ธ.ค. 53 (วันเสาร์)
เวลา 09.00 – 10.00 น.
     จับฉลากและสัมภาษณ์นักเรียน เข้าเรียนชั้น อ. 1 – อ.3 ปีการศึกษา 2554
เวลา 10.30 – 11.30 น.
     จับฉลากและสัมภาษณ์นักเรียน เข้าเรียนชั้น ป. 1 ปีการศึกษา 2554
เวลา 09.00 – 12.00 น.
     สอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2554
13 – 24 ธ.ค. 53 และ
4 – 7 ม.ค. 54
มอบตัว นักเรียนใหม่ ชั้น อ1 – อ.3, ป. 1 และ ม. 1 ปีการศึกษา 2554
20 ธ.ค. 53 (วันจันทร์)
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2554
21 – 24 ธ.ค.53 และ
4 – 7 ม.ค.54
มอบตัวนักเรียนมีสิทธิ์เรียน ชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2554
รับสมัครนักเรียน ชั้น ม. 4    ปีการศึกษา 2554
23 ธ.ค. 53 (วันพฤหัสบดี)
เวลา 17.00 น. นมัสการ เนื่องในวันคริสต์มาส คณะครู   ที่ ห้องประชุมดารารัศมี 
24 ธ.ค. 53(วันศุกร์)
วันคริสต์มาสนักเรียน
25 ธ.ค. 53(วันเสาร์)
หยุด วันคริสต์มาส
27 – 30 ธ.ค. 53
หยุด พิเศษ
31 ธ.ค. 53 (วันศุกร์)
หยุด วันสิ้นปี
1 ม.ค. 54 (วันเสาร์)
หยุด วันขึ้นปีใหม่
3 ม.ค. 54 (วันจันทร์)
หยุด ชดเชย วันขึ้นปีใหม่
5 –  7  ม.ค. 54
ประเมินผลระหว่างภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม.4 – ม. 6
10 – 11 ม.ค. 54
ประเมินผล ครั้งที่ 3 ชั้น ป. 1 – ป. 6
10 – 12 ม.ค. 54
ประเมินผลระหว่างภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม. 1 – ม. 3
10 – 14 ม.ค. 54
สัปดาห์ระลึกถึง  อาจารย์สมปรารถนา บุณยเกียรติ (อดีตครูใหญ่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย)
15 ม.ค. 54 (วันเสาร์)
เวลา 09.00 – 10.00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2554
                                     ที่ ห้องประชุมดารารัศมี
เวลา 10.30 – 11.30 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ ชั้น ป. 1 ปีการศึกษา 2554
                                     ที่ ห้องประชุมดารารัศมี
สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2554
 
16 ม.ค. 54 (วันอาทิตย์)
วันครู
เวลา 08.00 – 09.00 น. คณะครูทุกคน ร่วมนมัสการ  ที่ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
                            ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปร่วมพิธีของทางราชการ
24 ม.ค. 54 (วันจันทร์)
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2554
25 - 31 ม.ค. และ 1 – 4 ก.พ. 54
มอบตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2554
10 ก.พ. 54 (วันพฤหัสบดี)
วันการศึกษาเอกชน  
12 ก.พ. 54 (วันเสาร์)
พิธีจบหลักสูตรนักเรียน รุ่นที่ 124
15 – 17 ก.พ. 54
ประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2  ชั้น ม. 6
18 ก.พ. 54(วันศุกร์)
หยุด วันมาฆบูชา
2 – 4 มี.ค. 54
ประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ชั้น ม. 1- ม.3 , ม. 4 – ม. 5
3 – 4 มี.ค. 54
ประเมินผลปลายปี ชั้น ป.1 – ป.6
 9 มี.ค. 54 (วันพุธ)
งานวันเกียรติยศของโรงเรียนดาราวิทยาลัย
14 มี.ค. 54 (วันจันทร์)
ครูประจำชั้นส่งสมุดรายงานผลการเรียนทุกระดับชั้น ให้ผู้อำนวยการอนุมัติ
22 มี.ค. 54 (วันอังคาร)
ทุกฝ่ายส่งรายงานคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจำปี 2553
23 มี.ค. 54 (วันพุธ)
เวลา 10.00 น. ครูทุกคนร่วมนมัสการก่อนปิดภาคเรียน และพิธีอำลาครูเกษียณอายุการทำงาน 
24 มี.ค. 54 (วันพฤหัสบดี)
เวลา 08.00 – 11.00 น.  วันสุดท้ายของการเรียน (รับสมุดรายงานผลการเรียน) ทุกระดับชั้น
                                       ที่ห้องเรียน    (ครูสนับสนุนการสอนปฏิบัติงานถึงเวลา 14.00 น.)
25 มี.ค. 54
วันแรกของการปิดภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2553เข้าชม : 8060


ข่าวประกาศ 5 อันดับล่าสุด

      โรงเรียนดาราวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2556 21 ก.ย. 2555
      ประกาศรายชื่อนัำกเรียนปีการศึกษา 2555 17 ก.ค. 2555
      ประกาศผลการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 เฉพาะนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย (รอบที่ 1) 2 ธ.ค. 2554
      ประกาศรายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554 (กลุ่มดอยสุเทพ) 28 ก.ย. 2554
      ประกาศปิดโรงเรียนเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม 28 ก.ย. 2554
เมนูทางลัด