[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง :: ข่าวสาร :: ## MAXSITE 1.10 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศ ณ : วันพฤหัสบดี ที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2556
แบ่งปัน

   ในระหว่างวันที่  6 - 7  มีนาคม  2556   ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจการนักเรียน  แผนกอนุบาล  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ได้จัด กิจกรรมทัศนศึกษา  ณ  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  ให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - 3  เพื่่อเป็นการเสริมสร้างจินตนาการของนักเรียน อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จัก และเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพอเพียง  โดยมี เจ้าหน้าที่ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   เป็นผู้นำเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในศูนย์ พร้อมทั้งให้ความรู้แก่นักเรียน

 

 

 

 

 

 

 เข้าชม : 992


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รวมรูปภาพ และวีดีโองานสัปดาห์วิชาการและงานประจำปี ปีการศึกษา 2556 5 พ.ย. 2556
      กิจกรรม "Eden Happy Land" 31 ต.ค. 2556
      การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ "ใส่ใจอาเซียน อยู่อย่างพอเพียง.....ของเด็กไทยยุคปัจจุบัน" 31 ต.ค. 2556
      ทุนครูคุรุทายาทสอนภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2556 30 ต.ค. 2556
      พิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2556 24 ต.ค. 2556
เมนูทางลัด