[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
โครงการเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารออมสิน ภาค 8 เชียงใหม่ :: ข่าวสาร :: ## MAXSITE 1.10 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: โครงการเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารออมสิน ภาค 8 เชียงใหม่

ประกาศ ณ : วันอังคาร ที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555
แบ่งปัน

   เมื่อวันที่  1  ธันวาคม  2555   อาจารย์ไพฑูรย์   รุ่งเรืองวงศ์   หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชนและกิจการพิเศษ   ประธานโครงการธนาคารโรงเรียนดาราวิทยาลัย   นำนักเรียนสมาชิกธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน  จำนวน  6  คน  เข้าร่วม กิจกรรมสันทนาการ ใน "โครงการเยาวชนสัมพันธ์"  ประจำปี 2555   จัดโดย ธนาคารออมสิน ภาค 8 เชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 1 - 2  ธันวาคม  2555    ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารออมสิน กับ ธนาคารโรงเรียน      ณ  เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

 

 

 เข้าชม : 1034


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รวมรูปภาพ และวีดีโองานสัปดาห์วิชาการและงานประจำปี ปีการศึกษา 2556 5 พ.ย. 2556
      กิจกรรม "Eden Happy Land" 31 ต.ค. 2556
      การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ "ใส่ใจอาเซียน อยู่อย่างพอเพียง.....ของเด็กไทยยุคปัจจุบัน" 31 ต.ค. 2556
      ทุนครูคุรุทายาทสอนภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2556 30 ต.ค. 2556
      พิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2556 24 ต.ค. 2556
เมนูทางลัด