[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
การประเมินภายในเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา :: ข่าวสาร :: ## MAXSITE 1.10 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: การประเมินภายในเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

ประกาศ ณ : วันพุธ ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555
แบ่งปัน

   เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินภายในเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา จากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)และคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คุณศศินี  ลิ้มพงษ์  ผู้จัดการโครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิสยามกัมมาจล (ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ),คุณสุจินดา  งามวุฒิพร  ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาเยาวชนตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  มูลนิธิสยามกัมมาจล (คณะกรรมการตรวจประเมินฯ),ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  เกียรติมณีรัตน์  หัวหน้าโครงการทีมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิสยามกัมมาจล ภาคเหนือตอนบน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะกรรมการตรวจประเมินฯ)และ คุณสุภาวดี  สลี  นักศึกษาปริญญาโท สาขาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมขับเคลื่อนโครงการฯ (คณะกรรมการตรวจประเมินฯ) โดยมี นางสิรี  ทะพิงค์แก  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน  เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ และ นางมนุญวัฒนา  ศิริสุจินต์  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นผู้นำเสนอการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนดาราวิทยาลัย แก่ท่านคณะกรรมการฯ  โอกาสนี้ คณะครูผู้เกี่ยวข้อง นำโดย อาจารย์ยุพิน ชัยราชา  ประธานโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนดาราวิทยาลัย นำคณะกรรมการการประเมินฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ,การแสดงผลงานของนักเรียน  ณ  หอประชุมบาร์บาร่า แมคคินลี่ย์ จากนั้น นำเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้หอสมุดโรงเรียน และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งศึกษาเอกสาร/หลักฐาน  ณ ห้องประชุมอนุบาล อาคารอนุสรณ์ 115 ปี  โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่  

 

 

 

อับบั้มรูปภาพ
Download IMG_1048 [gallery].JPG
Download IMG_1053 [gallery].JPG
Download IMG_1058 [gallery].JPG
Download IMG_1061 [gallery].JPG
Download IMG_1081 [gallery].JPG
Download IMG_1085 [gallery].JPG
Download IMG_1090 [gallery].JPG
Download IMG_1102 [gallery].JPG
Download IMG_1107 [gallery].JPG
Download IMG_1143 [gallery].JPG
Download IMG_1170 [gallery].JPG
Download IMG_1174 [gallery].JPG
Download IMG_1189 [gallery].JPG
Download IMG_1199 [gallery].JPG
Download IMG_1230 [gallery].JPG
Download IMG_1242 [gallery].JPG
Download IMG_1262 [gallery].JPG
Download IMG_1270 [gallery].JPG
Download IMG_1280 [gallery].JPG
Download IMG_1281 [gallery].JPG
Download IMG_1285 [gallery].JPG
Download IMG_1289 [gallery].JPG
Download IMG_1298 [gallery].JPG
Download IMG_1308 [gallery].JPG
Download IMG_1327 [gallery].JPG
Download IMG_1334 [gallery].JPG
Download IMG_1342 [gallery].JPG
Download IMG_1345 [gallery].JPG
Download IMG_1349 [gallery].JPG
Download IMG_1374 [gallery].JPG
Download IMG_1380 [gallery].JPG
Download IMG_1394-SS [gallery].JPG
Download IMG_1398 [gallery].JPG
Download IMG_1404-SS [gallery].JPG
Download IMG_1410 [gallery].JPG
Download IMG_1432 [gallery].JPG
Download IMG_1435 [gallery].JPG
Download IMG_1438 [gallery].JPG
Download IMG_1446 [gallery].JPG
Download IMG_1449 [gallery].JPG
Download IMG_1454 [gallery].JPG
Download IMG_1456 [gallery].JPG
Download IMG_1470 [gallery].JPG
Download IMG_1472 [gallery].JPG
Download IMG_1501 [gallery].JPG
Download IMG_1503 [gallery].JPG
Download IMG_1517 [gallery].JPG
Download IMG_1519 [gallery].JPG
Download IMG_1524 [gallery].JPG
Download IMG_1532-SS [gallery].JPG
50 รูป จากทั้งหมด : 50 รูป      หน้า :: [ 1 ]เข้าชม : 828


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รวมรูปภาพ และวีดีโองานสัปดาห์วิชาการและงานประจำปี ปีการศึกษา 2556 5 พ.ย. 2556
      กิจกรรม "Eden Happy Land" 31 ต.ค. 2556
      การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ "ใส่ใจอาเซียน อยู่อย่างพอเพียง.....ของเด็กไทยยุคปัจจุบัน" 31 ต.ค. 2556
      ทุนครูคุรุทายาทสอนภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2556 30 ต.ค. 2556
      พิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2556 24 ต.ค. 2556
เมนูทางลัด