[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น :: ข่าวสาร :: ## MAXSITE 1.10 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

ประกาศ ณ : วันเสาร์ ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2555
แบ่งปัน

   เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2555   ฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน  แผนกประถมศึกษา  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  ได้จัดกิจกรรม "ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น"   ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาวัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  อีกทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง จากการเรียนรู้แหล่งข้อมูลที่มีในท้องถิ่น   ณ  หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

 เข้าชม : 887


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รวมรูปภาพ และวีดีโองานสัปดาห์วิชาการและงานประจำปี ปีการศึกษา 2556 5 พ.ย. 2556
      กิจกรรม "Eden Happy Land" 31 ต.ค. 2556
      การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ "ใส่ใจอาเซียน อยู่อย่างพอเพียง.....ของเด็กไทยยุคปัจจุบัน" 31 ต.ค. 2556
      ทุนครูคุรุทายาทสอนภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2556 30 ต.ค. 2556
      พิธีบำเพ็ญกุศล และวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2556 24 ต.ค. 2556
เมนูทางลัด