[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
รางวัลชมเชยการประกวดเรียงความหัวข้อ \\\"เด็กไทย ข้าวไทย\\\" :: ข่าวสาร :: ## MAXSITE 1.10 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
Get Adobe Flash player

รางวัล และเกียรติยศ :: รางวัลชมเชยการประกวดเรียงความหัวข้อ \\\"เด็กไทย ข้าวไทย\\\"

ประกาศ ณ : วันจันทร์ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2552
แบ่งปัน

   อ.มนุญวัฒนา  ศิริสุจินต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราวิทยาลัย (คนกลาง) ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ชาคริยา  สักกะพลางกูร นักเรียนชั้น ป.5/2 ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดเรียงความหัวข้อ "เด็กไทย  ข้าวไทย" ได้รับโล่พร้อมเงินทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท และ ข้าวสารตราฉัตร บรรจุถุงละ 5  กก.  จำนวน 23  ถุง  มอบให้กับทางโรงเรียน จากตัวแทนบริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เมื่อวันศุกร์  ที่ 5  มิถุนายน  2552  ณ  บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์  อาคารอำนวยการ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่เข้าชม : 2745


รางวัล และเกียรติยศ 5 อันดับล่าสุด

      รางวัลสถานศึกษาสีขาว ประจำปี 2556 5 พ.ย. 2556
      โรงเรียนดาราวิทยาลัย "โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ประจำปี ๒๕๕๖" 1 พ.ย. 2556
      ดารา สร้างสถิติทำคะแนนติดอันดับ 1 ใน 10 ของเอเชีย 29 ต.ค. 2556
      อนุชนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2556 ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย 24 ก.ย. 2556
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดดนตรีระดับโรงเรียนในจังหวัดภาคเหนือ ประจำปี 2556 - 2558 5 ก.ย. 2556
เมนูทางลัด