[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
:: ข่าวสาร :: ## MAXSITE 1.10 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
Get Adobe Flash player

ดารานิวส์ ::

รายชื่อนักเรียน ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2554
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2554 มีทั้งหมด 13 ห้อง ทุกแผนการเรียน
บันทึกเมื่อ: 2 พ.ค. 2554
ในหมวด ข่าวประกาศ

แบ่งปัน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียน พร้อมรับตารางเรียน
รายละเอียดกำหนดการประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน พร้อมรับตารางเรียนของชั้นต่าง ๆ
บันทึกเมื่อ: 2 พ.ค. 2554
ในหมวด ข่าวประกาศ

แบ่งปัน
รับเงินคืนโครงการเรียนฟรี 15 ปี
แจ้งผู้ปกครองรับเงินเรียนฟรี 15 ปี 1-53
บันทึกเมื่อ: 7 มิ.ย. 2553
ในหมวด ข่าวประกาศ

แบ่งปัน
คู่มือนักเรียนปีการศึกษา 2553
คู่มือนักเรียนปีการศึกษา 2553
บันทึกเมื่อ: 13 พ.ค. 2553
ในหมวด ข่าวประกาศ

แบ่งปัน
ปฎิทินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
ปฎิทินโรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
บันทึกเมื่อ: 11 พ.ค. 2553
ในหมวด ข่าวประกาศ

แบ่งปัน
การจำหน่ายหนังสือเรียน สมุดเรียน ป.1 ม.3
การจำหน่ายหนังสือเรียน สมุด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 ? 7 พ.ค. 2553 มีรายละเอียดต่อไปนี้
บันทึกเมื่อ: 3 พ.ค. 2553
ในหมวด ข่าวประกาศ

แบ่งปัน
ปฎิทินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
ปฎิทินโรงเรียนดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
บันทึกเมื่อ: 29 เม.ย. 2553
ในหมวด ข่าวประกาศ

แบ่งปัน
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น อ.1 - ม.3 ประจำปีการศึกษา 2553
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น อ.1 - ม.3 ประจำปีการศึกษา 2553
บันทึกเมื่อ: 26 เม.ย. 2553
ในหมวด ข่าวประกาศ

แบ่งปัน
ประกาศผลคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา2552
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในปีการศึกษา 2553 ชั้น อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 และ ม.1
บันทึกเมื่อ: 14 ธ.ค. 2552
ในหมวด ข่าวประกาศ

แบ่งปัน
ระเบียบการ และใบสมัครเข้าเรียน ชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2553
ใบสมัครเรียน และ ระเบียบการสมัครเรียน การชำระค่าสมัคร การยื่นใบสมัครเอกสารประกอบการสมัคร และเกณฑ์อายุ ในการสมัครเข้าเรียนในชั้นปีต่าง ๆ
บันทึกเมื่อ: 11 ธ.ค. 2552
ในหมวด ข่าวประกาศ

แบ่งปัน

Entire 5.<< Previous 1 2 3 4 5 Next >>

เมนูทางลัด