[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน :: บทความ :: ## MAXSITE 1.10 ##
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Design By ® www.th-deesite.com
Get Adobe Flash player

งานวัดผล :: การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน


บทความ ณ : วันศุกร์ ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2553

เข้าชม : 40752


งานวัดผล 5 อันดับล่าสุด

      ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี 2555 23 ส.ค. 2555
      เนื้อหาข้อสอบระหว่างภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2555 29 มิ.ย. 2555
      ตารางสอบ ระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปี 2555 29 มิ.ย. 2555
      ปฏิทินวิชาการมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2555 28 มิ.ย. 2555
      กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 13 มิ.ย. 2555
เมนูทางลัด