ข่าวประชาสัมพันธ์ : บอร์ดเทศกาลตรุษจีน (ห้องสมุดประถม)
บอร์ดเทศกาลตรุษจีน

(ห้องสมุดประถม)

  

เนื่องในเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม พ.ศ. 2555 ห้องสมุดประถมได้จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับวันตรุษจีน
ทั้งในด้านความรู้ทั่วไป ประวัติ และความเชื่อต่างในวันตรุษจีน ตลอดจนตกแต่งบรรยากาศต่างๆ ให้เข้ากับเทศกาลตรุษจีนของ พ.ศ. 2555 นี้-กลับไปที่หน้ากิจกรรม-

 

 

 

Go To .