กิจกรรม : นิทรรศการอาเซียน


นิทรรศการอาเซียน


หอสมุดได้จัดนิทรรศการอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประวัติการก่อตั้ง ประเทศสมาชิก และการเตรียมตัวในการสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 ฯลฯ  ในงานสัปดาห์วิชาการ ภายใต้หัวข้อ “สัปดาห์วิชาการอาหารสมอง” ระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2554

 

- กลับไปที่หน้ากิจกรรม -

00.JPG
01 Asean.JPG
02 Asean.JPG
03 Asean.JPG
4 รูป จากทั้งหมด : 4 รูป      หน้า :: [ 1 ]
Go To .